Samsung Flip

BCG matrix template

Introductie

De Boston Consultancy Group heeft de naar hun vernoemde BCG-matrix ontwikkeld om het productportfolio van ondernemingen in kaart te brengen. Met behulp van de Samsung Flip BCG matrix template krijg je inzicht in welke producten cash cows zijn, in welke producten meer geïnvesteerd zou moeten worden, welke probleemgevallen er zijn, en welke producten geen aandacht meer hoeven te krijgen. 

Rules of the game

De BCG-matrix template bestaat uit twee assen met vier kwadranten. De ene as gaat over de marktomvang en groei en de andere as gaat over het marktaandeel. De vier kwadranten die hierdoor ontstaan heten:

  1. Dogs: De producten die end-of-life zijn, waar weinig vraag naar is, of waar weinig marktaandeel mee is behaald.
  2. Cash cows: De producten waar misschien wel weinig vraag naar is, maar waar de onderneming wel een groot marktaandeel van heeft. 
  3. Question marks: De producten die mogelijk veel potentie hebben, maar op dit moment een klein marktaandeel hebben.
  4. Stars: De producten waar veel vraag naar is en waar een groot marktaandeel mee is behaald. Meestal zijn dit producten die aan het begin van hun levenscyclus zijn.

Opmerking: In de BCG-matrix template wordt geen rekening gehouden met de marge die op een product gemaakt wordt. Door een hoge of lage marge kan een product ogenschijnlijk in het ene kwadrant thuishoren, terwijl deze toch ergens anders geplaatst zou moeten worden.  

Naar alle brainstorm templates  |  Naar alle marketing brainstorm templates

References: Free interpretation by Ben Steenstra - mindd.calltheone.com