Samsung Flip

product life cycle template

Introductie

Elk product kent volgens het product life cycle model zes levensfasen. De eerste fase is de ontwikkeling van het product, en de laatste fase is het moment dat het product niet meer gemaakt en gekocht wordt.
De Samsung Flip product life cycle template geeft inzicht in op welk moment in tijd er de meeste afzet plaatsvindt. Door te weten wanneer dit moment is en hoe lang het duurt voordat dit moment bereikt wordt, kunnen andere activiteiten zoals de marketing daar op afgestemd worden.

Rules of the game

Een product life cycle template wordt meestal gebruikt als een voorspelling in de toekomst. Het is daarom geen exacte wetenschap.

Definities


De ontwikkelingsfase: 
De tijd die het duurt om het product te ontwikkelen.

De intro fase: De periode dat het product op de markt gebracht wordt. Als het om een compleet nieuw product gaat, spreekt men hier van de “Early Adopter” die het product koopt.

De groeifase: De groeifase breekt aan als het product bekendheid krijgt binnen de doelgroep en de vraag significant begint te stijgen.

De volwassen fase: Tijdens deze fase stagneert de verkoop voor een bepaalde tijd.

De verval fase: Tijdens deze fase nemen de aankoop aantallen af en is het niet meer rendabel om de producten te blijven produceren. Het verval van de verkoop van het product is ingezet.

De eindfase: In deze laatste fase kan er nog wel een keer een product verkocht worden, maar is er in principe geen vraag meer. Klanten komen nog wel terug voor service of reparatie aanvragen. 

Stappen

  1. Bepaal hoe lang de tijdvakken zullen duren in dagen, weken, maanden of jaren.
  2. Schat in hoeveel producten er per periode verkocht zullen worden.
  3. Teken de curve op basis van het geschatte aantal producten dat je verwacht te gaan verkopen.   

Naar alle brainstorm templates  |  Naar alle marketing brainstorm templates

References: Free interpretation by Ben Steenstra - mindd.calltheone.com