Samsung Flip

template voor de piramide van Maslow

Introductie

Met de Samsung Flip template voor de piramide van Maslow ga je de verschillende stadia van behoefte en motivatie van individuen of groepen mensen in kaart brengen. De piramide van Maslow is een van de bekendste modellen ter wereld, en binnen de marketing wordt het model vaak gebruikt om te toetsen of een potentiële klant wel of niet verleid kan worden om tot een aankoop over te gaan.
De theorie is, dat iemand met weinig geld die honger heeft, niet snel geld uit zal geven aan een bioscoopkaartje. De omstandigheden waarin een persoon of groep zich begeeft, hebben een grote mate van invloed op behoeften en motivatie.
Als bekend is op welke doelgroep een onderneming zich richt, kan deze doelgroep in percentage en/of aantallen onderverdeeld worden in de verschillende lagen binnen de piramide van Maslow. Hiermee verkrijgt de onderneming een beter inzicht in de potentiële marktomvang. 

Rules of the game

Deze template voor de piramide van Maslow gaat ervan uit dat behoeften van de onderste laag vervuld moeten worden. Iemand in de onderste laag moet eerst de behoefte in de tweede laag vervullen om bij de derde laag te kunnen komen. 

Definities


Primaire fysieke behoeften:
 Dit gaat om eten, drinken en slapen. Zonder dat gaan we dood. Dat maakt dat dit de eerste behoefte is die mensen willen en zullen vervullen.

Bestaanszekerheid behoeften: Dit gaat in eerste instantie om het hebben van een dak boven je hoofd. Je kunt hierbij ook denken aan ziekenzorg, ouderenzorg en een veilige omgeving zonder oorlog, geweld of bedreiging.

Sociale behoeften: Dit gaat om het hebben van een sociaal netwerk. Vrienden, kennissen en sociaal contact worden belangrijk als we de eerste twee behoeften vervuld hebben.

Behoefte aan erkenning: Dit gaat om de waardering krijgen voor wie je bent, wat je doet of gedaan hebt. Dit kan zijn vanuit je directe of indirecte omgeving en privé of zakelijk.

Behoefte aan zelfontplooiing: Dit gaat om zaken zoals iets nieuws leren en jezelf ontwikkelen als mens, maar ook over geestelijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld de verdieping in spiritualiteit.

Stappen

  1. Omschrijf zo specifiek mogelijk de doelgroep waar de dienst of het product voor bedoeld is. Vul ook het aantal mensen in dat binnen deze doelgroep valt.
  2. Schat in welk aantal binnen welk niveau van de piramide van Maslow valt.
  3. Benoem je kerndoelgroep en de kernboodschap waarmee je de doelgroep kunt verleiden.

Naar alle brainstorm templates  |  Naar alle marketing brainstorm templates

References: Free interpretation by Ben Steenstra - mindd.calltheone.com