Samsung Flip

template voor de 6 beïnvloedingsstrategieën van Cialdini

Samsung Flip template voor de 6 beïnvloedingsstrategieën van Cialdini Samsung Flip template voor de 6 beïnvloedingsstrategieën van Cialdini

Introductie

Met de Samsung Flip template voor de zes beïnvloedingsstrategieën van Cialdini kun je een overzicht krijgen hoe je klanten op dit moment beïnvloedt, en eventueel nog meer kan beïnvloeden, om jouw producten of diensten af te nemen.
Volgens Cialdini kun je klanten op zes verschillende manieren beïnvloeden. Afhankelijk van de mate van excellentie binnen een bepaald beïnvloedingsmechanisme, heeft een onderneming er minimaal één of meer nodig. 

Definities


Autoriteit hebben:
 Autoriteit wordt verkregen doordat veel mensen al afnemer zijn, maar ook door te laten zien dat je weet wat je doet, of het voortouw neemt.

Sympathiek gevonden worden: Echte sympathie vanuit de klant komt voort uit het feit dat je sympathiek bent en dit laat zien. 

Social likes: Het is leuk als mensen op social media veel likes geven. Het is beter als mensen op social media positief over je praten. 

Consistentie: Dit gaat niet alleen om zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Het gaat ook over consequent zijn over een langere termijn, op dezelfde manier de kwaliteit en service leveren die je belooft. 

Wederkerigheid: Mensen doen graag iets voor, en kopen graag bij, ondernemingen die iets voor hen of voor anderen doen. 

Schaarste: Dit gaat erover dat je één van de weinige, of enige bent, die iets kan maken, doen of leveren.

Stappen

  1. Benoem per beïnvloedingssegment waar je goed in bent en geef dit een cijfer. 
  2. Benoem per segment hoe je hier beter in wilt worden. 
  3. Benoem drie actiepunten om je doelstelling, om beter te worden, te bereiken.

Naar alle brainstorm templates  |  Naar alle marketing brainstorm templates

References: Free interpretation by Ben Steenstra - mindd.calltheone.com