Samsung Flip

klantenservice matrix template

Introductie

Klantenservice is een breed begrip, maar wordt door klanten als zeer waardevol ervaren. De Samsung Flip klantenservice matrix template is een hulpmiddel om inzicht te krijgen op welke diensten of producten veel, weinig, of minimale service gegeven moet worden én of deze reactief of proactief moet zijn.

Rules of the game

Het niveau van dit servicemodel gaat er onder andere vanuit dat er pro-actievere service gegeven mag worden op producten of diensten die veel marge genereren met een groot aantal klanten. Dit in vergelijking met producten of diensten met een laag volume of lage marge. Per branche en per strategie van de onderneming kan dit verschillen. 

Stappen

 1. Kwadrant bepaling:
  a. Definieer het product of de dienst waar de service betrekking op heeft. En bepaal hoeveel klanten deze, in verhouding tot andere producten of diensten, heeft.
  b. Definieer of er veel of weinig marge, in verhouding tot andere producten of diensten, op wordt gemaakt.
  c. Plaats, op basis van bovenstaande informatie, de dienst of het product in één van de negen kwadranten.

 2. Definieer welke service er specifiek gegeven kan of moet worden en verdeel deze onder in:
  a. Proactief: Service die voor of na aankoop door de aanbieder wordt geïnitieerd.
  b. Reactief: Service die voor of na aankoop door de koper kan worden aangevraagd.
  c. Minimaal: De minimaal wettelijke service waar voor of na aankoop door de koper een beroep op kan worden gedaan.

Naar alle brainstorm templates  |  Naar alle sales brainstorm templates

References: Free interpretation by Ben Steenstra - mindd.calltheone.com