Bepaalde Samsung Smart TV-functies zijn mogelijkerwijs niet beschikbaar zonder uitdrukkelijke toestemming voor het verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens.