Тест за живота на батерията


※ Важна бележка: животът на батерията се променя според метода на настройка на устройството и начина на употреба. Действителните резултати може да се различават от реално използваното време в зависимост от статуса на мрежовата връзка и съставните й части. Обърнете внимание, че пояснението, свързано с измерването на всеки тестов елемент, се отнася до посочените часове на използване на смартфона.А. Време за говорене


Тестът за измерване на времето за говорене беше извършен като се взеха предвид телекомуникационната компания и района. Той беше проведен в лабораторна среда, пресъздаваща (LTE/WCDMA/GSM/CDMA) мрежа. Осъществихме повикване в съответната среда, като настроихме канала и честотата.


Тестът използва прототип и софтуер в етап на разработване. Измерихме времето, свързано с капацитета на батерията, като измерихме консумацията към момента, след включване на устройството.


Що се отнася до времето за говорене, то може да се различава от времето, използвано в действителност, в зависимост от статуса на мрежовата връзка и настройката на функциите, силата на сигнала, шума и други елементи.


Специфичните тестове могат да дадат различни резултати в зависимост от устройството.Б. Време за възпроизвеждане на аудио


Тестът за измерване на времето за възпроизвеждане на аудио беше извършен като се взеха предвид телекомуникационната компания и района. Той беше проведен в лабораторна среда, пресъздаваща (LTE/WCDMA/GSM/CDMA) мрежа. Възпроизведохме аудиофайла в съответната среда, като настроихме канала и честотата.


Тестът използва прототип и софтуер в етап на разработване. Измерихме времето, свързано с капацитета на батерията, като измерихме консумация към момента, след възпроизвеждане на Mp3 файлове (192kbps) на мобилното устройство (при изключен LCD дисплей). Използвахме стандартни файлове за възпроизвеждане, създадени от Samsung.


Що се отнася до времето за възпроизвеждане на аудио, то може да се различава от времето, използвано в действителност, в зависимост от статуса на мрежовата връзка и настройката на функциите, силата на сигнала, шума, типа на аудиофайла и други елементи.


Специфичните тестове могат да дадат различни резултати в зависимост от устройството.В. Време за възпроизвеждане на видео


Тестът за измерване на времето за възпроизвеждане на видео беше извършен като се взеха предвид телекомуникационната компания и района. Той беше проведен в лабораторна среда, пресъздаваща (LTE/WCDMA/GSM/CDMA) мрежа. Възпроизведохме видеофайла в съответната среда, като настроихме канала и честотата.


Тестът използва прототип и софтуер в етап на разработване. Измерихме времето, свързано с капацитета на батерията, като измерихме консумацията към момента след възпроизвеждане на видеофайл (720p), поставен в устройството.


Използвахме стандартни файлове за възпроизвеждане, създадени от Samsung.


Що се отнася до времето за възпроизвеждане на видео, то може да се различава от времето, използвано в действителност, в зависимост от статуса на мрежовата връзка и настройката на функциите, силата на сигнала, шума, типа на видеофайла и други елементи.


Специфичните тестове могат да дадат различни резултати в зависимост от устройството.Г. Време за използване на интернет


Тестът за измерване на времето за използване на интернет беше проведен в (WCDMA/LTE) мрежова среда.


Тестът използва прототип и софтуер в етап на развитие. Новинарски статии бяха търсени и отваряни онлайн. За всички настройки бяха използвани стойностите им по подразбиране.


Що се отнася до времето за използване на интернет, то може да се различава от времето, използвано в действителност, в зависимост от статуса на мрежовата връзка и настройката на функциите, силата на сигнала, шума и други елементи.


Специфичните тестове могат да дадат различни резултати в зависимост от устройството.