Как мога да използвам функцията Отложен край на пералната машина?

Функцията Отложен край ви позволява да настроите пералната машина да приключва с прането автоматично в по-късен час, като изберете отлагане от 1 до 24 часа (на стъпки от 1 час). Показаният час посочва времето, когато ще приключи прането.

Как да настроите Отложения край

Стъпка 1. Изберете цикъл. След това променете настройките на цикъла, ако е необходимо.

Изберете цикъл.

Стъпка 2. Натиснете „Отложен край“ (или бутона +/-) неколкократно, докато зададете желаното време.

Натиснете отложен край.

Стъпка 3. Натиснете и задръжте „Start/Pause“ (Начало/Пауза). Индикаторът „Отложен край“ мига и пералната машина завърта барабана, за да отчете теглото на прането, ако за избрания цикъл предварително е зададено отчитане на теглото. Когато е готова, показва зададеното от вас време с включен таймер.

Натиснете и задръжте начало пауза.

Съвет: За да премахнете отложения край, рестартирайте пералната машина като натиснете бутона Power (Захранване).

Как да използвате отложения край в реалния живот

Ако искате да приключите 2-часов цикъл след 3 часа, добавете опцията Отложен край към текущия цикъл с настройката за след 3 часа и натиснете бутона Start/Pause (Начало/Пауза) в 14:00 ч. Какво се случва тогава? Пералната машина започва да работи в 15:00 ч. и приключва в 17:00 ч. Този пример е илюстриран на графиката по-долу.

Графична илюстрация на използването на отложен край в реалния живот.

Благодарим Ви за обратната връзка