Какво трябва да направя, ако ледогенераторът не произвежда достатъчно лед?

Ако имате проблеми с ледогенератора, монтиран във вашия хладилник, следвайте инструкциите по-долу. Добре е също така да прегледате ръководството за потребителя за конкретния модел хладилник, тъй като тази страница съдържа само обща информация, за да обхване повече модели.

Проверете количеството произведени кубчета лед


Хладилниците Samsung произвеждат около 120 кубчета лед на ден, което означава, че хладилникът произвежда 1 тавичка лед на всеки 90 минути (това варира според модела). Ако ледогенераторът произвежда по-малко от 50 кубчета за 24 часа или в улея няма кубчета лед, първо изпълнете инструкциите по-долу. Ако ситуацията не се промени, моля, свържете се с най-близкия сервизен център на Samsung за по-нататъшно съдействие.

тавичка за лед

Ако използвате хладилника за първи път или след дълъг период от време, той трябва да работи най-малко шест часа, преди да започне да произвежда лед.

Забележка: Трябва да изхвърлите първите три партиди кубчета лед, произведени от ледогенератора (приблизително 30 кубчета), за да си гарантирате, че ледогенераторът прави лед от чиста вода.

Ледогенераторът не може да подава лед, ако вратата е отворена. Затворете вратата напълно и опитайте отново да получите лед.

Функция на ледогенератора

Вижте дали хладилникът е в режим ICE OFF (Лед изкл.). Функцията на ледогенератора може да бъде активирана чрез натискане на бутона Ice Type (Тип лед).

индикатор за изключване на функцията на ледогенератора

Функция за защитна блокировка за деца

Когато тази функция е включена, тя деактивира функционалността.

индикатор за защитна блокировка за деца

Забележка:

  • Действителният дизайн на панела на дисплея може да се различава в зависимост от вашия модел.
  • Това изображение е на английски език и е само за справка, но се предлага на езика на вашата държава.

Нулирайте температурата
Задайте по-ниска стойност на настройката на дисплея за температурата на хладилника. Тя трябва да бъде -15°C или по-ниска за отделението на фризера.

Нулирайте диспенсъра за лед
След нулиране на диспенсъра за лед изчакайте 24 часа, за да може ледогенераторът отново да започне да произвежда лед.

Вижте индикатора на филтъра за вода на дисплея

Ако ледът е малко, мътен или на буци, проверете филтъра за вода и го сменете. Филтърът трябва да се сменя на всеки шест месеца, за да се предотврати запушването му.

индикатор за нулиране на филтъра

Забележка:

  • Действителният дизайн на панела на дисплея може да е различен в зависимост от вашия модел.
  • Това изображение е на английски език и е само за справка, но се предлага на езика на вашата държава.

Проверете налягането на водата
Уверете се, че налягането на водата е достатъчно високо.

Проверете линията за водата
Уверете се, че е свързана правилно към хладилника и че маркучът за вода не е прегънат или повреден.

Благодарим Ви за обратната връзка