Как мога да добавя или изтрия визуални елементи на устройство Gear S3?

Екранът Часовник е началната точка на „Основния екран”. Завъртете рамката на часовника, за да се появят повече елементи, като уведомления или визуални елементи. 

Екранът Часовник е началната точка на Основния екран. Завъртете рамката на часовника, за да се появят повече елементи

Добавяне на визуални елементи

1 Завъртете рамката по посока на часовниковата стрелка, докато видите иконката за добавяне, „+”.
2 Изберете иконката „+”, след което завъртете рамката по посока на часовниковата стрелка, за да видите наличните визуални елементи.
3 Изберете един визуален елемент, за да го добавите. Избраният визуален елемент ще се появи на новият екран.
Добавяне на визуални елементи
Добавяне на визуални елементи
Добавяне на визуални елементи

Изтриване на визуални елементи

За да изтриете един визуален елемент е необходимо да го изберете и да задържите пръста натиснат върху него. След това изберете иконката за изтриване, „-”.

Благодарим Ви за обратната връзка