Как да използвате 5G на своя телефон Galaxy

5G е мрежова услуга от следващо поколение, развита въз основа на мрежата 4G (LTE). Можете да се възползвате от по-бързо изтегляне на файлове, поточно предаване на живо и други с мобилните телефони, поддържащи 5G. 5G е повече от просто по-висока скорост – то е основата на безпилотните автомобили, обогатената реалност и други съществуващи безжични технологии. Вижте ръководството по-долу, за да научите как да използвате 5G на своя телефон Galaxy.

Преди да се опитате да изпълните препоръките по-долу не забравяйте да проверите дали софтуерът и свързаните приложения на устройството са актуализирани до най-новата версия. За да актуализирате софтуера на мобилното си устройство, следвайте стъпките по-долу. 

Стъпка 1. Отидете в Настройки > Актуализация на софтуера.

Стъпка 2. Натиснете върху Изтегляне и инсталиране.

Стъпка 3. Следвайте указанията на екрана.

Какви са предимствата на 5G и как да се свържете към нея?

5G на теория е способна да поддържа мрежова скорост 10 Gbps спрямо 10 Mbps на 4G. Тя е невероятно бърза, но осигуряването на по-висока скорост не е всичко. Тя също така прави света по-свързан чрез интернет на нещата. 5G е революционна защото помага повече устройства да се свързват и да работят едновременно.

За да използвате 5G мрежата трябва да имате мобилен телефон, който поддържа 5G и доставчик, който поддържа 5G мрежа, както и да се намирате в зона с покритие на 5G. В този случай устройството автоматично ще се включи към 5G. 5G услугите са ограничени в зависимост от доставчика и региона, но се изгражда все повече и повече 5G инфраструктура и все повече доставчици поддържат 5G.

Декор с 5G.

Как да отстранявате проблеми с 5G връзката

Ако не можете да се свържете към 5G мрежата, вижте начините за свързване по-долу.

Ако телефонът не се свързва към 5G мрежа, макар да поддържа 5G, е възможно услугата 5G да не е включена във вашия план за данни. Можете да използвате услугата само ако сте абонирани за 5G план за данни, поддържан от мрежовия доставчик.

Проверете при вашия доставчик, за да се уверите, че разполагате с правилния план за данни. Уверете се също така, че използвате SIM-картата, която се предлага с телефона или SIM-карта, съвместима с 5G, предоставена от вашия доставчик. Възможно е по-старите SIM-карти да не са съвместими с 5G планове.

Можете да проверите режима Мрежа, за да се уверите, че 5G е разрешено в телефона. Следвайте стъпките по-долу.

Стъпка 1. Отворете Настройки и изберете Връзки.

Стъпка 2. Изберете Мобилна мрежа.

Стъпка 3. Натиснете върху Режим Мрежа и след това изберете опцията с 5G свързаност.

Режим на мобилна мрежа.

Към настоящия момент 5G услуги се предлагат само в определени региони, но все ще бъдат обслужвани все повече региони, тъй като 5G инфраструктурата се разширява. Дори ако сте в зона с покритие на 5G, в възможно да не можете да използвате 5G мрежовата услуга в зависимост от условията в мрежата на вашия доставчик.

В тази връзка ние ще продължим да подобряваме качеството на мрежата от 5G услуги чрез постепенното разширяване на нейното покритие. За допълнителна информация по отношение на покритието на 5G мрежата се обърнете към своя доставчик.

Когато извън покритието на 5G няма налична 5G мрежа, телефонът автоматично превключва на 4G (LTE) или 3G скорост. Проверете дали телефонът показва индикатора за 5G в лентата на състоянието. Ако не, той използва 4G (LTE) или 3G.

Научете повече за иконите на индикатори на телефона Galaxy, включително индикатора за състояние на мрежата, от „Какво означават различните икони за състояние на телефона Galaxy“ в Samsung Support.

Ако няма връзка с 5G мрежата дори с методите по-горе, изключете телефона и го включете отново. Следвайте стъпките по-долу, за да рестартирате.

Стъпка 1. Плъзнете надолу на екрана, за да отворите Панела за бърз достъп.

Стъпка 2. Натиснете върху иконата Захранване и след това натиснете върху Рестартиране.

Рестартиране, стъпка.

Забележка: Снимките на екрана и менютата може да се различават в зависимост от модела на устройството и версията на софтуера.

Как да използвате приложението Samsung Members

Ако изпитвате затруднения с мобилен телефон, таблет или преносимо устройство от Samsung, можете да ни изпратите запитване чрез приложението Samsung Members. Научете повече за изпращането на съобщение за грешка.

Благодарим Ви за обратната връзка