Как да използвате скенера за пръстови отпечатъци с Galaxy S10

S10 и S10+ се предлагат със защитен ултразвуков скенер за пръстови отпечатъци, който се намира в предната част на екрана.

 

Сензорът на S10e е интуитивно разположен на клавиша на захранването, което прави отключването на телефона по-лесно от всякога.

S10 и S10+ се предлагат с вграден сензор за разпознаване на пръстови отпечатъци в долната част в средата на екрана, което ви позволява лесно и удобно да отключите телефона си.

GIF, настройване на ултразвуков скенер за пръстови отпечатъци в S10/S10+

Следвайте стъпките по-долу, за да регистрирате своя пръстов отпечатък:

1 Отидете в „Настройки“.
2 Натиснете върху „Биометрични данни и сигурност“.
3 Натиснете върху „Пръстови отпечатъци“.
4 Въведете своя PIN-код, шаблон или парола. Ако не сте задали такъв, ще бъдете помолени най-напред да го регистрирате.
5 Поставете пръста си върху зоната на сензора (както е посочено на екрана) и натискайте докато отпечатъкът ви бъде снет изцяло. Когато процесът завърши, изображението на отпечатъка ще посинее изцяло.
6 Тогава, за да сканирате целия отпечатък, завъртете пръста си върху сензора, за да снеме краищата на вашия отпечатък.
7 Когато приключите, натиснете върху „Готово“.
8 Тогава той ще се появи като „Отпечатък 1“ на дисплея.

Обърнете внимание: Скенерът може да се затрудни да разпознае вашите пръсти, ако са прекалено влажни или прекалено сухи, например при много студено време. Уверете се, че зоната на сензора за пръстови отпечатъци не е надраскана или повредена от метални предмети като монети, ключове, химикалки и огърлици. Натиснете екрана, за да може върхът на пръстите да покрие цялата зона за разпознаване на пръстови отпечатъци.

Клавишът на захранването на S10e има вграден сензор за разпознаване на пръстови отпечатъци, който ви позволява бързо и лесно да отключите телефона си.

GIF, регистриране на пръстови отпечатъци в S10e

Следвайте стъпките по-долу, за да регистрирате своя пръстов отпечатък:

1 Отидете в „Настройки“.
2 Натиснете върху „Биометрични данни и сигурност“.
3 Натиснете върху „Пръстови отпечатъци“.
4 Въведете своя PIN-код, шаблон или парола. Ако не сте задали такъв, ще бъдете помолени най-напред да го регистрирате.
5 Поставете пръста си върху сензора (клавишът на захранването се намира от дясната страна на телефона) и продължавайте да го сканирате докато достигне 100%.
6 Тогава, за да сканирате целия отпечатък, преместете пръста си върху сензора, за да снеме краищата на вашия отпечатък.
7 Когато приключите, натиснете върху „Готово“.
8 Тогава той ще се появи като „Отпечатък 1“ на дисплея.

Обърнете внимание: Скенерът може да се затрудни да разпознае вашите пръсти, ако са прекалено влажни или прекалено сухи, например при много студено време. Уверете се, че зоната на сензора за пръстови отпечатъци не е надраскана или повредена от метални предмети като монети, ключове, химикалки и огърлици.

За да промените начина на заключване на екрана и да деактивирате сканирането на пръстови отпечатъци, следвайте стъпките по-долу:

1 Отидете в „Настройки“.
2 Натиснете върху „Заключване на екрана“.
3 Натиснете върху „Начин на заключване на екрана“.
4 Въведете своя PIN-код, шаблон или парола.
5 Плъзнете до „Пръстови отпечатъци“, за да деактивирате начина на заключване на екрана.
6 Изберете друг начин на заключване от списъка.

За да премахнете регистрираните данни за пръстови отпечатъци, следвайте стъпките по-долу:

1 Отидете в „Настройки“.
2 Натиснете върху „Биометрични данни и сигурност“.
3 Натиснете върху „Пръстови отпечатъци“.
4 Въведете своя PIN-код, шаблон или парола.
5 Натиснете върху регистрирания пръстов отпечатък и натиснете върху „Премахни“.

Обърнете внимание: Скенерът може да се затрудни да разпознае вашите пръсти, ако са прекалено влажни или прекалено сухи, например при много студено време. Уверете се, че зоната на сензора за пръстови отпечатъци не е надраскана или повредена от метални предмети като монети, ключове, химикалки и огърлици. Натиснете екрана, за да може върхът на пръстите да покрие цялата зона за разпознаване на пръстови отпечатъци.

Благодарим Ви за обратната връзка