Дисплея показва съобщение за грешка. Какво мога да направя?

Съобщение за грешка и блокиране на дисплея може да бъде причинен от временен софтуерен проблем.

1 Изключете мобилния си телефон и след това отново го включете.
2 Ако стъпка 1 все още не помага, извадете батерията от телефона, след това отново я сложете в телефона и натиснете бутона за включване.
3 Ако телефона продължава да показва тези симптоми, занесете телефона в Samsung сервизен център или се обадете на центъра за обслужване на клиенти на Samsung: 080011131.

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка