Какво да правите, когато телефонът загрява

Телефонът Galaxy може да се затопли, когато го използвате, но това няма да окаже влияние върху полезния живот или работата му. Ако обаче започнете да усещате дискомфорт, тъй като вероятно устройството прегрява, трябва да прекратите използването на устройството и да го оставите да се охлади. Вижте ръководството по-долу, което ще ви помогне да поддържате нормалната температура на телефона.

Преди да се опитате да изпълните препоръките по-долу не забравяйте да проверите дали софтуерът и свързаните приложения на устройството са актуализирани до най-новата версия. За да актуализирате софтуера на мобилното си устройство, следвайте стъпките по-долу.

Стъпка 1. Отидете в Настройки > Актуализация на софтуера.

Стъпка 2. Натиснете върху Изтегляне и инсталиране.

Стъпка 3. Следвайте указанията на екрана.

Фактори, които могат да причинят загряване на телефона

Ако телефонът Galaxy загрява по време на използване, има няколко причини за това. Когато използвате функции или приложения, които изискват повече мощност или ги използвате продължително, вашето устройство може временно да загрее поради увеличената консумация на мощност от батерията. Също така, по време на безжично или бързо зареждане телефонът може да бъде по-топъл на допир. По-долу можете да намерите примери на ситуации, при които устройството може да прегрее. В зависимост от функциите и приложенията, които използвате, в възможно тези примери да не се отнасят до вашия модел.

 • По време на първоначалната настройка след закупуване или когато възстановявате данни.
 • Когато изтегляте големи файлове.
 • Когато използвате приложения, които изискват повече захранване или използвате приложения за дълъг период от време.
 • Когато вършите по няколко неща едновременно или когато много приложения работят във фонов режим.
 • Когато използвате голям обем от данни за синхронизиране в облака, имейл или други акаунти.
 • Когато устройството е изложено на пряка слънчева светлина.
 • Когато използвате функцията мобилен хотспот и тетеринг.
 • Когато използвате устройството в зони със слаб сигнал или без покритие.
 • Когато зареждане на батерията с повреден USB кабел.
 • Когато многофункционалният жак на устройството е повреден или изложен на чужди тела като течности, прах, метални стружки или графит от моливи.
 • Когато сте в роуминг.

Забележка: Резултатите и симптомите могат да варират в зависимост от използваното устройство и модел. Някои решения няма да важат за определени устройства.

Когато устройството загрява, направете следното

Ако усетите, че телефонът загрява, проверете методите по-долу, за да се опитате да го охладите.

 • Поддържайте устройството актуализирано до най-новата версия.
 • Конфликт между включените приложения може да доведе до загряване на устройството. Рестартирайте устройството.
 • Деактивирайте безжичната, GPS и Bluetooth функциите, когато не ги използвате.
 • Затваряйте приложенията, които увеличават консумацията на мощност от батерията или които работят на заден план, когато не ги използвате.
 • Изтрийте ненужните файлове или неизползваните приложения.
 • Намалете яркостта на екрана.
 • Ако устройството прегрява или е горещо дълго време, не го използвайте за малко.
 • По-високата честота на опресняване води до по-плавни анимации или превъртане, но използва повече заряд от батерията. Задайте честотата на опресняване на Стандартен режим.
 • Ако заредете батерията, изключете зарядното устройство от телефона и затворете работещите приложения. Изчакайте устройството да се охлади и след това продължете да го зареждате.
 • Когато използвате безжично зарядно устройство, не поставяйте чужди тела, като например метални предмети, магнити или карти с магнитна лента, между устройството и безжичното зарядно устройство.

Ако започнете да усещате дискомфорт, тъй като устройството прегрява, прекратете използването му. Когато устройството загрява, функциите и работата му могат да бъдат ограничени или то да се изключи, за да се охлади. Тази функция се предлага само за поддържаните модели.

 • Ако устройството прегрее или достигне определена температура, ще се покаже предупредително съобщение с цел предотвратяване на повреда на устройство, раздразнения и наранявания на кожата и теч от батерията. За да понижи температурата на устройството, яркостта на екрана и скоростта на работа ще бъдат ограничени и зареждането на батерията ще спре. Работещите приложения ще бъдат затворени и всички обаждания и други функции ще бъдат ограничени, с изключение на спешни обаждания, докато устройството се охлади.
Предпазни мерки срещу прегряване.
 • Ако се появи второ съобщение поради по-нататъшно повишаване на температурата на устройството, то ще се изключи. Не използвайте устройството, докато температурата му не спадне под определеното ниво. Ако по време на спешно обаждане се появи второ предупредително съобщение, обаждането няма да бъде прекъснато от принудително изключване.

Забележка:

 • Предупредителното съобщение може да варира в зависимост от модела на устройството.

Вашият сгъваем телефон може да загрява поради околната среда при следните условия. Бъдете внимателни, за да избегнете съкращаването на полезния живот на батерията, повреда на устройството или пожар.

 • Не съхранявайте устройството при много ниски и много високи температури.
 • Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време.
Предпазни мерки, работна среда.
 • Не използвайте или съхранявайте устройството за продължителни периоди от време на много горещи места, като например в кола през лятото.
 • Не поставяйте устройството на места, където може да прегрее, като например електрическа подгряваща постелка.
Предпазни мерки, работна среда 2.
 • Не съхранявайте устройството в близост до отоплителни тела, микровълнови печки, горещи котлони или контейнери с високо налягане.
 • Не използвайте кабел с обелена изолация и не използвайте зарядни устройства или батерии, които са повредени или не работят изправно.
Предпазни мерки, работна среда 3.

Забележка: Снимките на екрана на устройството и менюто могат да се различават в зависимост от модела на устройството и версията на софтуера.

Как да използвате приложението Samsung Members

Ако изпитвате затруднения с мобилен телефон, таблет или преносимо устройство от Samsung, можете да ни изпратите запитване чрез приложението Samsung Members. Научете повече за изпращането на съобщение за грешка.

Благодарим Ви за обратната връзка