Телевизор модел 2016 г. не се свързва чрез безжична мрежа. Какво трябва да направя?

Телевизорът открива безжичния рутер, но не успява да осъществи интернет връзка. Други устройства могат да се свържат в същата безжична мрежа и функционират правилно.

Tv1

Телевизорите Samsung, модел 2016 г. не разпознават персонализирани наименования на някои производители на рутери.


Възможно е те да не използват метода за кодиране UNICODE за името на рутера (SSID). Следователно, телевизорите не може да се свържат към тези видове рутери.
Въпреки това, Samsung подготвя нова версия на фърмуера, която ще помогне за отстраняване на тази ситуация.


До тогава, следвайте инструкциите по-долу, за да промените името на Вашия рутер:

1 Проверете връзките: уверете се, че рутерът е включен и компютъра е свързан към него (чрез кабел или безжично).
2 Влезте в настройките на рутера: отворете Web Browser-аи въведете IP адреса на рутера в адресната лента за достъп.

Забележка: За да разберете какъв е Вашият IP адрес се свържете с доставчика на интернет услугата или следвайте стъпките:

На компютър с Windows: Start > cmd > ipconfig/all (на командния ред).

Възможно е стъпките да се различават в зависимост от операционната система.

3 Въведете потребителското име и паролата, за автентификация в настройките на рутера.

Забележка: Ако потребителското име и паролата не са променени от Вас, могат да бъдат намерени в интернет, в зависимост от производителя на рутера. Тази информация е стандартна в зависимост от производителя.

4 Изберете Настройки Wi-Fi и променете името на рутера (SSID). Уверете се, че избраното име съдържа само букви и цифри.

Пример 1:

TV2

Пример 2:

TV3

Забележка: Менюто с настройки на рутера може да се различава, в зависимост от производителя. 

5 Запазете настройките и опитайте отново свързването с рутера, с новото име (SSID).

Важно: Необходимо е да свържете отново всички устройства, които преди това са били свързани към този рутер.

Благодарим Ви за обратната връзка