Как мога да свържа soundbar към телевизор Samsung?

Представените тук методи са най-препоръчани за свързване на soundbar с телевизор Samsung.


Следвайте по-долните стъпки, за да свържете тези устройства:

Свързване към телевизор чрез „TV SoundConnect”

За този вид свързване е необходимо както телевизора, така и soundbarда имат характеристиката „TV SoundConnect”.

1 Включете двете устройства, „Телевизора” и „Soundbar”.
2 На телевизора влезте в Меню > Звук > Списък на високоговорители/Изберете високоговорителя > Bluetooth Звук.
3 Изберете бутона „Source/Function/F”. На „Soundbar” или от неговото дистанционно и изберете „TV”.
4 На телевизора ще се появи потвърдително съобщение, което ще Ви попита дали желаете да свържете soundbar. Изберете „Да”. По този начин „Soundbar” ще бъде свързан към телевизора.

Забележка: Необходимо е разстоянието между устройствата да не е по-голямо от 5 метра. В противен случай е възможно връзката да не може да се осъществи.

Свързване на телевизора с помощта на оптичен кабел или jack кабел

Ако например телевизорът няма функцията TV SoundConnect, soundbar-ътима повече портове, чрез които може да се свържат с кабел двете устройства. Две от тези възможности за свързване са:

 

Свързване на телевизора с помощта на оптичен кабел или jack кабел

оптичен кабел

цифров

jack кабел

аналогов

За да осъществите тези видове връзки, моля следвайте схемата по-долу:

Свързване на телевизора с помощта на оптичен кабел или jack кабел

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка