Как да свържете PlayStation 4 и 5 към смарт телевизор

Телевизорът Samsung направи удоволствието от PlayStation 4 и 5 максимално. Можете да имате по-завладяващо усещане с помощта на правилните настройки, които подобряват качеството на картината, цвета и звука на телевизора Samsung и вашите нови игри. Следвайте стъпките по-долу, за да свържете и настроите своя PlayStation и телевизора Samsung.

Свържете своя PlayStation към телевизора Samsung

След като конзолата за игри бъде свързана към телевизора, Режимът за игри и „Входящ сигнал плюс“ ще бъдат включени от автоматичното откриване.

Стъпка 1. Пъхнете единия край на HDMI кабела в HDMI OUT порта на гърба на PlayStation и след това пъхнете другия край в някой HDMI IN порт на телевизора Samsung. Най-добро усещане при игра можете да получите при 4K 120 Hz, когато HDMI кабелът е свързан към HDMI IN 4 порта с икона „Игра“. 

свързване на Playstation 1.

Забележка: Поддържането на 4K 120 Hz може да варира в зависимост от модела.

Стъпка 2. Пъхнете захранващия кабел в AC IN конектора на гърба на PlayStation и след това пъхнете щепсела в електрическия контакт.

свързване на Playstation 2.

Стъпка 3. Включете телевизора PlayStation. Натиснете бутона „Начало“ на дистанционното на телевизора и след това от менюто „Източник“ изберете PlayStation-а (конзолата за игри).

свързване на Playstation 3.

Забележка: Някои модели може да имат различни методи на свързване между конзолата за игри и телевизора.

PlayStation поддържа HDR видео за още по-пълноценна игра и поточно предаване. За целта следвайте стъпките по-долу.

настройки на playstation HDR.

Стъпка 1. Отидете в настройките на PlayStation.

Стъпка 2. Изберете „Звук и екран“ и след това изберете „Настройки на изходящия видеосигнал“.

Стъпка 3. Задайте настройките на HDR и „Наситен цвят“ на „Автоматично“.

Стъпка 4. Изберете „Регулиране на HDR“ и следвайте указанията на екрана.

Ако телевизорът не активира автоматично настройката „Входящ сигнал плюс“, когато конзолата за игри е включена, можете да включите настройките ръчно като следвате стъпките по-долу.

Стъпка 1. Отидете в настройките на телевизора.

настройки на входящ сигнал 1.

Стъпка 2. Изберете „Общи“ и след това изберете „Диспечер на външни устройства“.

настройки на входящ сигнал 2.

Стъпка 3. Изберете „Входящ сигнал плюс“.

настройки на входящ сигнал 3.

Стъпка 4. Изберете HDMI порта, към който е включен PlayStation.

настройки на входящ сигнал 4.

Забележка: За модели преди 2018 г. HDMI UHD Colour означава настройка „Входящ сигнал плюс“.

Забележка: Снимките на екрана на устройството и менюто са само за илюстрация на английски език. Те се предлагат и на езика на вашата страна.

Благодарим Ви за обратната връзка