Как да решите проблем с телевизор Samsung, който непрекъснато се включва сам

Най-честите причини телевизорът да се включва сам е наличието на чужди тела около бутона на захранването на дистанционното управление, външни устройства, свързани с телевизора, и вашите настройки. Ако бутонът на захранването е заседнал, почистете дистанционното управление. За да проверите връзките на външното си устройство, моля, следвайте стъпките по-долу. 

Проверете дневниците на събитията

Понякога се получава необичайно захранване поради външни устройства или CEC командата. В този случай, като проверите функцията за история на телевизора, можете да откриете какво кара телевизора да се включва сам.

Стъпка 1. Отидете в Menu (Меню) и изберете Support (Поддръжка).

меню за поддръжка на телевизора

Стъпка 2. Щракнете върху About TV (За телевизора) и проверете Event logs (Дневници на събитията).

меню about tv (за телевизора)

Забележка: 

  • About TV (За телевизора) се предлага само с продукти, произведени през 2019 г. или по-нови.
  • Уверете се, че фърмуерът на телевизора е актуализиран до последната версия.

1. В историята на регистрационните файлове се появява „Power-on Reason“ (Причина за включване)

Ако причината за включване се появи в дневника на събитията, можете да проверите защо се е включил телевизорът. Вашият телевизор може да бъде включен от мобилни приложения, сензори, BT и глас. Можете да разрешите проблема, като изключите или деактивирате свързаните устройства, които работят с телевизора.

проверка на причината за включване
  • YouTube - приложение като YouTube или приложението SmartThings на устройство, свързано към същата точка за достъп (AP), може да е причината телевизорът да се включи.
  • Сензор - открива се и се управлява от сензора за яркост, настроен в режим Ambient Mode (Режим за създаване на атмосфера).
  • WOL - включва се от функцията eMac phy (Magic Packet).
  • BLE - включва се от функцията Wake up (Събуждане) на BT устройство. 

2. „CEC command“ (CEC команда) се появява в историята на регистрационните файлове

Функцията CEC ви позволява да управлявате свързани с HDMI устройства с едно дистанционно управление. Когато се активира HDMI устройство, това може да доведе до включване на телевизора. Можете да разрешите проблема, като деактивирате тази функция.

Home (Начало) > Settings (Настройки) > External Device Manager (Диспечер на външните устройства) > Anynet + (HDMI-CEC)

проверка за CEC команди

3. „One Invisible connection“ (Една невидима връзка) се появява в историята на регистрационните файлове

Понякога телевизорът се включва/изключва автоматично, когато връзката ви е лоша (AOC Tilt). В този случай внимателно проверете всички кабелни връзки между телевизора и OCB.

проверка за невидима връзка

Възстановете първоначалните настройки на телевизора

Ако гореспоменатите методи не работят, има и фабрично нулиране, което ви позволява да върнете първоначалните настройки на телевизора.

Home (Начало) > Settings (Настройки) > General (Общи) > Reset (Нулиране)

Забележка: 

  • Екранните снимки и менюто на устройството са само пример на английски език, но те се предлагат и на езика на вашата държава.
  • Ако проблемът продължава, моля, свържете се със Сервизния център на Samsung, за да получите помощ от обучени техници.

Благодарим Ви за обратната връзка