Защо изображението трепти или прекъсва при гледане на сателитен канал с висока резолюция?

Проблем: Защо изображението на телевизора трепти или прекъсва при гледане на сателитен канал с висока резолюция?

Съвет: Моля вижте информацията по-долу, която може да ви е полезна при проблем със нивото на сигнала и евентуални смущения.


- Ниво на сигнала

Отидете до менюто ‘Диагностика’ и проверете информацията за сигнала. Препоръчителното ниво на сигнала трябва да бъде между 50% и 80%. Нивото на грешка трябва да бъде възможно най-близко до нула(като ниво на грешка се има предвид некоректно получени данни).

Проверете антенния кабел и буксите.

Дефектни антенни усилватели, антенен кабел с ниско качество и дистрибутивни системи могат да бъдат евентуална причина за проблем със сигнала.

Прекомерно високо ново на сигнала също може да доведе влошаване на картината, поради претоварване.

Ако нивото на сигнала е много високо, препоръчваме използването на атенюатори, препоръчани от доставчика на телевизионната услуга.


- Смущения в сигнала

Моментно смущение може да причини временна загуба на сигнал, причинено от външен източник – превключване на осветление, индуктивни уреди, хладилник, бойлер, прахосмукачка и подобни.

Това може да се избегне чрез използването на антенен кабел с високо качество(двойно екраниран).

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка