Ympäristötietoisten toimipaikkojen mittarit

Ympäristötietoisten toimipaikkojen mittarit

Ympäristötietoiset
toimipaikkamme
toimivat rinnakkain
luonnon kanssa

Ympäristötietoiset toimipaikkamme toimivat rinnakkain luonnon kanssa

Nainen istuu nojatuolissa suuressa ilmavassa toimistotilassa, joka on sisustettu kasveilla sekä viiniköynnösten ja viherkasvien muodostamalla vehreällä seinäelementillä. Nainen istuu nojatuolissa suuressa ilmavassa toimistotilassa, joka on sisustettu kasveilla sekä viiniköynnösten ja viherkasvien muodostamalla vehreällä seinäelementillä.

Kaikki Samsung Electronicsin toimipaikat ovat hankkineet ympäristönhallintajärjestelmäsertifikaatin ja harjoittavat siten ympäristöjohtamista. Ympäristöpyrkimyksemme eivät lopu toimipaikan rajalla. Tunnistamme kaikilla toimipaikoillamme ympäristöongelmia ja keksimme ratkaisuja niihin. Määrittämällä ongelman syyn ja toimimalla ennakoivasti koko toimipaikkajärjestelmän sisällä varmistamme, että nämä ratkaisut eivät ole vain väliaikaisia tai ”liian vähän liian myöhään”. Toimipaikkojen ulkopuolella osallistumme aktiivisesti biodiversiteetin säilyttämistyöhön paikallisyhteisöissämme ekosysteemiä suojellaksemme.

Harjoitamme kaikissa toimipaikoissamme kestävää ympäristöjohtamista

Ympäristöjohtamisen mahdollistamiseksi Samsung Electronics on johtanut toimipaikkoja kansainvälisten ympäristöjohtamisen standardien mukaisesti.

Kirkasta sinistä taivasta vasten kuvattu hyvin hoidettu Samsung-toimipaikka, jossa on puita, kukkia, pensaita ja nurmikkoa. Kirkasta sinistä taivasta vasten kuvattu hyvin hoidettu Samsung-toimipaikka, jossa on puita, kukkia, pensaita ja nurmikkoa.

Ympäristötietoisten toimipaikkojen mittarit

Ympäristöjohtamisjärjestelmän sertifiointiaste

saavutettu vuoteen

100 %

  2019
mennessä

* 36 globaalia ISO 14001- ja OHSAS 18001 -sertifioitua
valmistuslaitosta

Pyrimme jatkuvasti vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä

Yritystasolla on olemassa toteutettavia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Eräs tällainen keino on mitata nykyistä suorituskykyä objektiivisesti ja läpinäkyvästi sekä tunnistaa mahdollisia sisäisiä kehityskohteita. Tähän tarkoitukseen Samsung Electronics on verifioinut todelliset kasvihuonekaasupäästönsä vuosittain kolmannella osapuolella. Lisäksi sisäisten tutkijoiden analyysien perusteella olemme pyrkineet löytämään uusia tapoja vähentää päästöjä ja pyrimme jatkuvasti kehittymään. Yksi tärkeimmistä painopisteistämme kasvihuonekaasujen vähentämiseksi on ollut pyrkimys vähentää fluorattujen kaasupäästöjen määrää, sillä erityisesti ne vaikuttavat merkittävästi ilmaston lämpenemiseen. Tästä on syntynyt huomattavaa edistystä erityisesti puolijohteidemme valmistuksessa.

Kertyneiden fluorattujen kaasujen vähenemisen
tila Samsungin tuotantolaitoksissa Koreassa

Pylväsdiagrammi, jossa näkyy Koreassa sijaitsevissa Samsung-toimipisteissä kertyneen F-kaasun vähentymistä koskeva tilanne, sekä ympyrädiagrammi, jossa näkyy vuoden 2019 kasvihuonekaasupäästöjen vähentyminen. Kertyneen F-kaasun vähentymistä koskeva tilanne (yksikkö: 10 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia): 374 vuonna 2016, 561 vuonna 2017, 750 vuonna 2018, 938 vuonna 2019. Pylväsdiagrammi, jossa näkyy Koreassa sijaitsevissa Samsung-toimipisteissä kertyneen F-kaasun vähentymistä koskeva tilanne, sekä ympyrädiagrammi, jossa näkyy vuoden 2019 kasvihuonekaasupäästöjen vähentyminen. Kertyneen F-kaasun vähentymistä koskeva tilanne (yksikkö: 10 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia): 374 vuonna 2016, 561 vuonna 2017, 750 vuonna 2018, 938 vuonna 2019.

Vuoden 2019 kasvihuonepäästöjen vähentäminen

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Uusiutuvan energian käytön lisääminen: 36 %. Prosessoitujen F-kaasujen käsittely: 35 %. Energiatehokkaiden laitosten käyttöönotto: 12 %. Valmistusprosessin tehokkuuden parantaminen: 9 %. Laitosten tehokkuuden parantaminen: 7 %. Muut: 0,4 %. Valaistuksen parantaminen: 0,1 %. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Uusiutuvan energian käytön lisääminen: 36 %. Prosessoitujen F-kaasujen käsittely: 35 %. Energiatehokkaiden laitosten käyttöönotto: 12 %. Valmistusprosessin tehokkuuden parantaminen: 9 %. Laitosten tehokkuuden parantaminen: 7 %. Muut: 0,4 %. Valaistuksen parantaminen: 0,1 %.

Tarkka kemiallisten aineiden hallinta paikallisten lakien ja sisäisten säädösten mukaisesti

Estääksemme mahdollisia onnettomuuksia, jotka voivat aiheutua kemiallisten aineiden käsittelystä, hallitsemme jokaista vaihetta aina hankinnasta hävittämiseen. Kemikaalien kanssa toimipaikoissa toimivien työntekijöidemme on suoritettava kemikaalien ennakkoarviointi ennen niiden hankintaa. Rekisteröimme kemikaalit ja käytämme niitä vasta, kun ne on arvioitu sopiviksi käyttöön. Käytön jälkeen
kemikaalijäte hävitetään turvallisesti erillisten kemikaalijätteen käsittelymenettelyiden mukaisesti.

Kaavio kemiallisten aineiden hallinnan 5-vaiheisesta prosessista. Vaihe 1: Alustava kemiallinen arviointijärjestelmä. Vaihe 1: Alustava kemiallinen arviointi. Asiasta vastaavan yksikön pyyntö, asiantuntijoiden alustava tarkastelu käyttöturvallisuustiedotteen (MSDS), kemiallisten takuukirjeiden ja vahvistuskirjeiden (LOC) mukaisesti. Harkinta tarkastelun tulosten pohjalta. Tämä johtaa käytön hyväksymiseen tai hylkäämiseen. Optimaalisen hallintaprosessin tarkastelu analysoimalla ympäristölle, terveydelle ja turvallisuudelle (EHS) koituva riski ja vaara. Vaihe 2: Osto. Vaihe 2: Varastojärjestelmä. Vaihe 3: Varaston rekisteröinti (käyttöpaikka). Vaihe 4: Käyttö (varastonhallinta). Vaihe 5: Hävittäminen. Kaavio kemiallisten aineiden hallinnan 5-vaiheisesta prosessista. Vaihe 1: Alustava kemiallinen arviointijärjestelmä. Vaihe 1: Alustava kemiallinen arviointi. Asiasta vastaavan yksikön pyyntö, asiantuntijoiden alustava tarkastelu käyttöturvallisuustiedotteen (MSDS), kemiallisten takuukirjeiden ja vahvistuskirjeiden (LOC) mukaisesti. Harkinta tarkastelun tulosten pohjalta. Tämä johtaa käytön hyväksymiseen tai hylkäämiseen. Optimaalisen hallintaprosessin tarkastelu analysoimalla ympäristölle, terveydelle ja turvallisuudelle (EHS) koituva riski ja vaara. Vaihe 2: Osto. Vaihe 2: Varastojärjestelmä. Vaihe 3: Varaston rekisteröinti (käyttöpaikka). Vaihe 4: Käyttö (varastonhallinta). Vaihe 5: Hävittäminen.

1) Preliminary review: Based on Material Safety Data Sheet
 (MSDS), chemical warranty letters, and letters of
 confirmation (LOC)

Jotta voisimme pitää maapallon terveenä, tuemme biodiversiteetin säilyttämiseen tähtääviä aloitteita

Samsung Electronicsin johto ja työntekijät osallistuvat ekosysteemin terveyttä parantaviin toimiin. Samsung Electronics jakaa saman perusfilosofian, joka löytyy luonnon monimuotoisuuden suojelutoimien taustalta, järjestää kampanjoita lisätäkseen tietoisuutta sen tärkeydestä ja rohkaisee johtoa ja työntekijöitä aktiiviseen osallistumiseen.

Lähikuva joen rannalla kyyhöttävästä saukosta. Lähikuva joen rannalla kyyhöttävästä saukosta.

Samsung Electronicsin biodiversiteetin suojeluohjelmat

Filosofia

Samsung Electronics tunnistaa ekosysteemin ja luonnon monimutkaisuuden tärkeyden ja sen hyödyt.
Minimoidaksemme biodiversiteetille haitalliset vaikutukset, osallistumme aktiivisesti ekosysteemin suojelualoitteisiin.

Toimintasuunnitelmat

 • Kaikki työntekijät tunnistavat
  biodiversiteetin säilyttämisen
  yhdeksi
  ympäristöjohtamisen
  tärkeimmistä
  arvoista.

 • Arvioi ja analysoi
  tuotteen
  vaikutusta ekosysteemille
  ja luonnon
  monimuotoisuudelle
  koko sen elinkaaren
  aikana ja
  pyri minimoimaan
  mahdolliset
  negatiiviset vaikutukset.

 • Aseta korkean biodiversiteetin
  alueet etusijalle Koreassa ja
  ulkomailla sijaitsevilla toimipaikoilla
  ja suorita paikallisia
  tarpeita vastaavia
  biodiversiteetin suojelutoimia.

 • Keskustele jatkuvasti
  työntekijöiden, paikallisyhteisöjen,
  kansalaisjärjestöjen sekä
  muiden sidosryhmien kanssa ja
  osallistu biodiversiteetin
  suojelutoimien kehittämiseen
  paikallisyhteisöissä.

Uhanalaisten lajien elinympäristöjen suojelu

Olemme tunnistaneet uhanalaisia lajeja ja niiden elinympäristöjä alueilla, joissa sijaitsee toimipaikkojamme, ja suoritamme biodiversiteetin säilyttämiskampanjoita asianmukaisten organisaatioiden, kuten paikallisyhteisöjen, julkisten toimijoiden sekä yliopistojen kanssa.

Uhanalaiset lajit toimipaikkojen lähellä Koreassa

 • Suwon City

  • Sammakkoeläimet:

   1

 • Yongin City

  • Sammakkoeläimet:

   2

  • Hyönteiset:

   1

 • Hwaseong City

  • Linnut:

   12

  • Sammakkoeläimet:

   2

  • Hyönteiset:

   1

  • Kasvit:

   2

 • Asan City

  • Linnut:

   5

  • Sammakkoeläimet:

   2

  • Muut:

   1

 • Gwangju City

  • Nisäkkäät:

   2

  • Linnut:

   1

  • Kalat:

   1

  • Hyönteiset:

   1

  • Kasvit:

   2

 • Gumi City

  • Nisäkkäät:

   1

  • Linnut:

   1

  • Kalat:

   1

  • Hyönteiset:

   1

  • Kasvit:

   2

  • Muut:

   1

Silmälasikurjen suojelu – Jaepyeongin restaurointi (Jaedurumin ja Haepyeong kosteikot)

Vuonna 2013 Samsung Electronicsin Gumissa, Gyeongsangbuk-don provinssissa sijaitseva toimipaikka allekirjoitti ensimmäisenä Koreassa biodiversiteetin säilyttämiseen tähtäävän kumppanuuden valtion- ja paikallishallinnon sekä yliopistojen kanssa. Siitä lähtien olemme tukeneet kahden, Alankomaista tuodun silmälasikurkiparin keinosiemennystä (Korean kansallismonumentti nro 203). Huhtikuussa 2016 Bird Ecological Environment Research Institute kertoi lintujen lisääntymisen onnistuneen. Tämä auttaa palauttamaan Haepyeongin kosteikkojen, tärkeän muuttolintujen asuinalueen, ekosysteemiä ja on merkittävä panostus biodiversiteetin säilyttämisen kannalta.

Rannikon hiekkadyynien suojelu

Chungcheongnam-don provinssissa, Onyangissa sijaitsevassa toimipaikassamme olemme yhteistyössä Geumin vesistöalueen ympäristöviraston kanssa vuodesta 2008 alkaen suojelleet rannikon hiekkadyynejä, joilla asuu kaksi uhanalaista lajia, kiinanhaikara ja eremias argus -lisko. Tällä hetkellä tuemme meren puhdistus- ja vieraskasvien poistotoimia sekä suojelemme Sohwangin hiekkadyyniä Boyreong Cityssä ja Asanissa tuemme elefanttiheinän asuinympäristöjen luomista.

Vieraiden kala-/kasvilajien poistaminen

Suoritamme vuosittain Osan- ja Woncheonri-jokien ekosysteemiä suojelevia toimia Gyeonggi-don provinssissa, Giheungissa ja Hwaseongissa sijaitsevissa toimipaikoissamme – hävitämme vieraslajeja, ruokimme villieläimiä ja käynnistämme luonnonsuojelukampanjoita.