Kako prenijeti zvuk s mog QLED TV-a putem kabela HDMI ARC

Možete koristiti HDMI kabel za prijenos zvuka s QLED TV-a na zvučnik ili kućno kino. Imajte na umu da HDMI kabel ne radi dvosmjerno (u oba smjera) poput kabela scart.
 

Kada spajate dva uređaja pomoću kabela HDMI, jedan je uvijek odašiljač, a drugi prijemnik. ARC je posebna značajka brzih HDMI kabela koja omogućava povratak zvuka na odašiljač (kao što je kućno kino). 

Provjerite podržavaju li vaši uređaji ARC vezu

Prethodno provjerite podržavaju li vaš Smart TV HDMI kabel i zvučnik / kućno kino ovu posebnu funkciju. To možete učiniti provjerom imaju li sljedeće oznake:


Smart TV: HDMI ARC

HDMI kabel: brzi, certificiran za 1.4

Zvučnik / kućno kino: HDMI ARC


Ako jedan od uređaja ili HDMI kabel ne podržavaju funkciju ARC, možete koristiti optički kabel.

Uspostavljanje ARC veze

1

Spojite HDMI kabel na HDMI-ARC priključak na vašem TV-u, a drugi kraj kabela na HDMI izlaz vašeg ARC zvučnika / kućnog kina.

Napomena: Provjerite da je Anynet+ (HDMI-CEC) uključen na vašem QLED TV-u.

To učinite u izborniku na sljedeći način:

Home > Postavke > Općenito > Upravljanje vanjskim uređajima > Anynet+ (HDMI CEC)


Anynet+ (HDMI CEC) je već tvornički aktiviran za Samsungove zvučnike i kućna kina.

 

Ako koristite zvučnik ili kućno kino drugog proizvođača, provjerite je li aktivirana funkcija HDMI-CEC ili funkcija ARC. Ovaj podatak možete pronaći u priručniku za korištenje vašeg uređaja.

2

Prebacite ulazni izvor na HDMI-ARC na vašem zvučniku / kućnom kinu.

3

Ako koristite Samsungov zvučnik / kućno kino, koristite funkcijsku tipku da biste postavili ulazni izvor na D.IN ili ARC.

Za odabir izlaza zvuka za vaš zvučnik / kućno kino, slijedite ove korake:

1 Otvorite „Postavke“.
2 Odaberite „Zvuk“.
3 Otvorite „Izlaz zvuka“.
4 Odaberite „Prijemnik (HDMI)“ s popisa dostupnih uređaja.

Kliknite gumb "POŠALJI" kako biste poslali svoju povratnu informacije. Zahvaljujemo na sudjelovanju.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama