راهکارهای Knox

امنیتی که داخلی است و به آن اضافه نشده است

  • راهکارهای Knox

آرم Samsung Knox

Samsung Knox: امنیت دفاع‌محور برای دنیایی آزاد
Video Alternative Text

امنیت دفاع‌محور برای دنیایی آزاد

انسان، انسان باقی خواهد ماند. معمولاً یک یا دو تلفن کاری را گم می‌کند و از آنها در جاهایی استفاده می‌کند که شما نمی‌‌خواهید. اما اشکالی ندارد. مردم می‌خواهند مردم باشند. آنها هر چه را بخواهند دوست دارند، هر کاری را که بخواهند انجام می‌دهند و گاهی تحت تأثیر بعضی چیزها قرار می‌گیرند.

به همین دلیل است که ما Samsung Knox، امنیت تلفن همراه، را از همان مرحله ساخت تراشه به بعد اعمال کرده‌ایم؛ این راهکار اکنون مورد اعتماد بسیاری از دولت‌ها در سراسر جهان است و طراحی آن متناسب با سبک واقعی کار افراد می‌باشد. وقتی که می‌توانید به‌سادگی امنیت تلفن همراه مشتریانتان را تغییر دهید، چرا تلاش در تغییر رفتار آنها دارید؟
Samsung Knox. امنیت دفاع‌محور برای دنیایی آزاد.

فناوری Knox

Samsung Knox که مورد اعتماد دولتها و شرکتها در سراسر جهان است٬ امنیتی دفاعمحور را برای حفاظت از کسب و کار شما عرضه میکند.

Knox پلتفرمی چندلایه‌ای است که در نرم‌افزار و سخت‌افزار جدیدترین دستگاه‌های سامسونگ تعبیه شده است. Knox دائماً از طریق زنجیره‎ای از بررسی‌های امنیتی، یکپارچگی دستگاه را تأیید می‌کند؛ این کار از سطح پلتفرم آغاز شده و تا سیستم عامل ادامه می‌یابد و برای اطلاع از امنیت اطلاعات شما هرگونه تهدیدی را شناسایی می‌کند.

تصویری از امنیت چندلایه‌ای Knox که نمایش‌دهنده سطح امنیتی از جمله محفظه Knox ،SE مناسب اندروید، IMA، بوت امنیتی و بوت قابل‌اعتماد و Root of Trust مبتنی بر سخت‌افزار است که همه بصورت لایه‌ای در بالای دستگاه نشان داده شده‌اند.
تصویری از امنیت چندلایه‌ای Knox که نمایش‌دهنده سطح امنیتی از جمله محفظه Knox ،SE مناسب اندروید، IMA، بوت امنیتی و بوت قابل‌اعتماد و Root of Trust مبتنی بر سخت‌افزار است که همه بصورت لایه‌ای در بالای دستگاه نشان داده شده‌اند.
تصویری از امنیت چندلایه‌ای Knox که نمایش‌دهنده سطح امنیتی از جمله محفظه Knox ،SE مناسب اندروید، IMA، بوت امنیتی و بوت قابل‌اعتماد و Root of Trust مبتنی بر سخت‌افزار است که همه بصورت لایه‌ای در بالای دستگاه نشان داده شده‌اند.
تصویری از امنیت چندلایه‌ای Knox که نمایش‌دهنده سطح امنیتی از جمله محفظه Knox ،SE مناسب اندروید، IMA، بوت امنیتی و بوت قابل‌اعتماد و Root of Trust مبتنی بر سخت‌افزار است که همه بصورت لایه‌ای در بالای دستگاه نشان داده شده‌اند.
تصویری از امنیت چندلایه‌ای Knox که نمایش‌دهنده سطح امنیتی از جمله محفظه Knox ،SE مناسب اندروید، IMA، بوت امنیتی و بوت قابل‌اعتماد و Root of Trust مبتنی بر سخت‌افزار است که همه بصورت لایه‌ای در بالای دستگاه نشان داده شده‌اند.
تصویری از امنیت چندلایه‌ای Knox که نمایش‌دهنده سطح امنیتی از جمله محفظه Knox ،SE مناسب اندروید، IMA، بوت امنیتی و بوت قابل‌اعتماد و Root of Trust مبتنی بر سخت‌افزار است که همه بصورت لایه‌ای در بالای دستگاه نشان داده شده‌اند.
تصویری از امنیت چندلایه‌ای Knox که نمایش‌دهنده سطح امنیتی از جمله محفظه Knox ،SE مناسب اندروید، IMA، بوت امنیتی و بوت قابل‌اعتماد و Root of Trust مبتنی بر سخت‌افزار است که همه بصورت لایه‌ای در بالای دستگاه نشان داده شده‌اند.
تصویری از امنیت چندلایه‌ای Knox که نمایش‌دهنده سطح امنیتی از جمله محفظه Knox ،SE مناسب اندروید، IMA، بوت امنیتی و بوت قابل‌اعتماد و Root of Trust مبتنی بر سخت‌افزار است که همه بصورت لایه‌ای در بالای دستگاه نشان داده شده‌اند.
تصویری از امنیت چندلایه‌ای Knox که نمایش‌دهنده سطح امنیتی از جمله محفظه Knox ،SE مناسب اندروید، IMA، بوت امنیتی و بوت قابل‌اعتماد و Root of Trust مبتنی بر سخت‌افزار است که همه بصورت لایه‌ای در بالای دستگاه نشان داده شده‌اند.
تصویری از امنیت چندلایه‌ای Knox که نمایش‌دهنده سطح امنیتی از جمله محفظه Knox ،SE مناسب اندروید، IMA، بوت امنیتی و بوت قابل‌اعتماد و Root of Trust مبتنی بر سخت‌افزار است که همه بصورت لایه‌ای در بالای دستگاه نشان داده شده‌اند.
تصویری از امنیت چندلایه‌ای Knox که نمایش‌دهنده سطح امنیتی از جمله محفظه Knox ،SE مناسب اندروید، IMA، بوت امنیتی و بوت قابل‌اعتماد و Root of Trust مبتنی بر سخت‌افزار است که همه بصورت لایه‌ای در بالای دستگاه نشان داده شده‌اند.
تصویری از امنیت چندلایه‌ای Knox که نمایش‌دهنده سطح امنیتی از جمله محفظه Knox ،SE مناسب اندروید، IMA، بوت امنیتی و بوت قابل‌اعتماد و Root of Trust مبتنی بر سخت‌افزار است که همه بصورت لایه‌ای در بالای دستگاه نشان داده شده‌اند.
تصویری از امنیت چندلایه‌ای Knox که نمایش‌دهنده سطح امنیتی از جمله محفظه Knox ،SE مناسب اندروید، IMA، بوت امنیتی و بوت قابل‌اعتماد و Root of Trust مبتنی بر سخت‌افزار است که همه بصورت لایه‌ای در بالای دستگاه نشان داده شده‌اند.

*Knox Container اختیاری است.

**TIMA یک ساختار اندازه‌گیری یکپارچگی بر پایه TrustZone است.


Samsung Knox از ملزومات جهانی فناوری که توسط دولت‌ها و بنگاه‌های سراسر جهان ‌تعیین شده است پا را فراتر می‌گذارد تا با پلتفرم امنیتی تلفن همراه، اطلاعات و عملکردهای کسب و کار را مدیریت کند.

knox certification

*Samsung Knox مورد اعتماد‌ تعداد کثیری از دولت‌ها در سراسر جهان قرار گرفته است.
*Samsung Knox، در گزارش «امنیت دستگاه تلفن همراه» Gartner‏٬ «بالاترین» رتبه را در بین پلتفرم‌های امنیتی تلفن همراه دریافت کرده است. مقایسه پلتفرم‌ها (6 آوریل 2016).

راهکارهای KNOX

ببینید که چگونه پلتفرم امنیتی سامسونگ می‌تواند کسب و کار شما را پیش ببرد.

Knox Configure
Knox Configure

نصب و پیکربندی دستگاه حجیم

ابزار مبتنی بر اَبر جهت پیکربندی دستگاه‌ها از فاصله دور و به‌روز‌رسانی فعالانه خط‌مشی‌های پیکربندی دستگاه که شامل بیشتر قابلیت‌های به‌روز است

Knox Premium
Knox Premium

مدیریت مبتنی بر اَبر دستگاه

راهکار EMM چند پلتفرمی مبتنی بر اَبر به همراه محفظه امنیتی روی دستگاه برای دستگاه‌های سامسونگ

Knox Workspace
Knox Workspace

محفظه کاری چندکاره Knox

محفظه کاری بنگاهی که اطلاعات و برنامه‌های کاری را از باقی دستگاه جدا می‌کند و توسط پلتفرم Knox و مجموعه‌تراشه پشتیبانی می‌شود

Knox Enabled App
Knox Enabled App

امنیت افزوده برای برنامه‌های اندروید

محفظه نامرئی که از طریق تفکیک یک اپلیکیشن مجزا و اطلاعات آن از بقیه دستگاه، از آن اپلیکیشن محافظت می‌کند

Knox Customization SDK
Knox Customization SDK

پیکربندی پیچیده دستگاه

کیت توسعه نرم‌افزار که امکان دسترسی به 1000+ API را برای پیکربندی و سفارشی‌سازی دستگاه در دستگاه‌های سامسونگ ایجاد می‌کند

Knox Mobile Enrollment
Knox Mobile Enrollment

نام‌نویسی و نصب EMM

ابزار مبتنی بر اَبر جهت کمک خودکار به نصب عامل EMM و نام‌نویسی برای EMM

مطالعه موردی

ببینید که چگونه سایر مشتریان به Samsung Knox اعتماد می‌کنند و کسب و کار خود را از نو در ذهنتان تصور کنید.

مخاطبان

نگاهی عمیق‌تر به Samsung Knox

با Samsung Knox در ارتباط بمانید
با Samsung Knox در ارتباط بمانید