حوزه تجاری

حوزه تجاری

پیشگامی در
نوآوری‌های
فناورانه

پیشگامی در نوآوری‌های فناورانه

Samsung Electronics به‌طور مداوم آینده را از نو ابداع می‌کند. ما با کاوش در ناشناخته‌ها فناوری‌هایی را کشف می‌کنیم که به مردم سراسر جهان کمک می‌کند به سمت زندگی شادتر و سالم‌تر سوق داده شوند.

دستگاه‌های الکترونیکی مصرفی

نوآوری درخشان
فراتر از حد انتظار

ما فرهنگ امکانات بی‌نهایت را می‌سازیم. اعتماد و وفاداری عمیق مشتریانمان ما را به سمت پیشرفت مداوم و نوآوری سوق می‌دهد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات سیار

ما برای ارتقای ارزش و راحتی مشتریانمان تلاش می‌کنیم

ما دستگاه‌های همراه بسیار متمایز خود را گسترش می‌دهیم، و همچنین برای توسعه نوآوری نسل بعدی سخت تلاش می‌کنیم.

راهکارهای دستگاه

توسعه محصولات نسل
بعد برای فردایی بهتر

همه محققان و برنامه‌نویسان در سراسر جهان تلاش می‌کنند تا فناوری‌های متحول‌کننده زندگی بعدی را به‌منظور ایجاد ارزش‌های جدید و ساخت دنیایی بهتر کشف کنند.

مرکز تحقیق و توسعه

شکل دادن آینده از طریق نوآوری و هوش بی‌وقفه