موبایل | تلویزیون | لوازم خانگی

Discover the Galaxy

Galaxy Note8

فراتر برو

Galaxy Note8

QLED TV
در جشنواره فوتبالی تلویزیون

QLED TV

با کولرهای گازی Wind-Free، بدون باد مستقیم خنک بمانید

سیستم سرمایش بدون باد میزان سرمای مطلوب را به خوبی حفظ می‌کند، بدون اینکه باد سرد و ناخوشایندی حس شود.

با کولرهای گازی Wind-Free، بدون باد مستقیم خنک بمانید