هویت برند

هویت برند

داستان برند سامسونگ

داستان برند سامسونگ

چه کسی هستیم و چه چیزی ما را به پیش می‌برد

داستان برند

چه کسی هستیم

میراث

جایی که همه چیز شروع شد

مشاهده کنید که به‌عنوان پیشگامی سرسخت، چگونه ماهیت منحصر‌به‌فردمان را بیان می‌کنیم

لوگو

چگونه خودمان را تعریف می‌کنیم

رنگ و نویسه‌نگاری

چگونه خودمان را بیان می‌کنیم

صدا

هرجایی که با ما روبرو شوید