تغییرات جدید

Galaxy Tab S

Dynamic AMOLED 2X. درخشندگی یکنواخت

جدید
جدید
جدید

Galaxy Tab A

ارائه ویژگی‌های ضروری برای استفاده روزمره.

مقایسه مدل‌ها

مدل