چه کاری می توانیم برایتان انجام دهیم؟

What can we do for you What can we do for you What can we do for you

گفتگوی زنده

ایمیل

ایمیلی ارسال کنید، و پاسخی سریع دریافت نمایید.
ارسال پیام به ما

تلفن

تماس بگیرید تا با یکی از نمایندگان خدمات مشتری صحبت کنید.

بابخش خدمات تماس حاصل فرماييد

سام سرویس(مرکز پشتیبانی محصولات صوتی و تصویری، خانگی،( IT :021-8255

مرکز پشتیبانی تلفن‌های همراه
سامسونگ :42132-021

نمایش موارد بیشتر +نمایش موارد کمتر -

راهنمایی بیشتر

پرسشهای عمومی

در صورت داشتن پرسشی در زمینه این وب سایت، لطفاً برایمان ایمیل ارسال فرمایید
ایمیل سامسونگ