پر طرفدارترین‌ها

متأسفانه نتیجه‌ای یافت نشد.

*
بر اساس نتیجه تست  InterTek  - مورد بررسی شده Hygiene Steam
بر اساس  نتیجه تست   BAS  - مورد بررسی شده Hygiene Steam

**
میزان کاهش گرد و غبار معلق در هوا تا 99.97% یعنی کارایی فیلتر نو در جذب ذرات غبار 0.3 μm که محدود به هوای واردشده به فیلتر میشود. این درصد با عبور هوا از قیلتر محاسبه شده است، این آزمایش توسط موسسه Korean domestic accredited testing انجام شده است.