شارژرها

دستگا‌ه‌های شما را شارژ می‌کند و ظاهر مطلوبی دارد.

دو شارژر بی‌سیم دوگانه، یکی به رنگ مشکی و دیگری به رنگ سفید دیده می‌شوند. دو شارژر بی‌سیم دوگانه، یکی به رنگ مشکی و دیگری به رنگ سفید دیده می‌شوند.

* موجود بودن مدل و رنگ ممکن است برای هر کشور یا شرکت مخابراتی متفاوت باشد.