پشتیبانی ایمیلی - پشتیبانی عمومی و فنی

ما به درخواست ایمیل شما جواب خواهیم داد

ایمیل ایمیل

لطفا نوع درخواست خود را انتخاب فرمایید

ارسال ایمیل جهت دریافت راهنمایی های کلی

ما به سوالات عمومی شما پاسخ خواهیم داد.مانند محل مرکز خدمات سامسونگ سیاست گارانتی سامسونگ، و غیره

دریافت جزئیات
ارسال ایمیل جهت دریافت راهنمایی های فنی

ما به سوالات تخصصی شما در مورد دستگاه ها پاسخ خواهیم داد
مانند روش های استفاده دستگاه، راه حل های مشکلات شما و دیگر سوالات فنی.

دریافت جزئیات