مانیتور مناسب خود را بیابید

لیست گسترده و نوآورانه مانیتورهای سامسونگ را کاوش کنید

گیمینگ (GAMING)

تصویری از نمای جلوی مانیتور اودیسه G9 تصویری از نمای جلوی مانیتور اودیسه G9

منحنی (CURVED)

تصویری از نمای جلوی مانیتو  منحنی T55 تصویری از نمای جلوی مانیتو  منحنی T55

فلت (FLAT)

تصویری از نمای جلوی مانیتو صفحه تخت T35F تصویری از نمای جلوی مانیتو صفحه تخت T35F

نوع محصول بی‌همتا

* ویژگی اصلی ممکن است با آنچه در مشخصات اصلی ذکر شده است متفاوت باشد