Price without VAT:

Price with discount:

Price before:

Price without VAT:

Price with discount:

Price before:

Price without VAT:

Price with discount:

Price before:

نوع محصول بی‌همتا

سه تبلت Galaxy Tab S8 Series عمودی و به شکلی قرار گرفته‌اند که صفحه نمایش زاویه‌دار به سمت چپ است. دو دستگاهی که در عقب قرار دارند پشت آن‌ها دیده می‌شود و با دستگاهی که در جلو قرار دارد برهم نمایی دارند؛ در صفحه نمایش این دستگاه نمای نزدیکی از زحل و حلقه‌های آن نشان داده می‌شود. S Pen نیز به‌صورت زاویه‌دار به صفحه نمایش تکیه داده شده است. سه تبلت Galaxy Tab S8 Series عمودی و به شکلی قرار گرفته‌اند که صفحه نمایش زاویه‌دار به سمت چپ است. دو دستگاهی که در عقب قرار دارند پشت آن‌ها دیده می‌شود و با دستگاهی که در جلو قرار دارد برهم نمایی دارند؛ در صفحه نمایش این دستگاه نمای نزدیکی از زحل و حلقه‌های آن نشان داده می‌شود. S Pen نیز به‌صورت زاویه‌دار به صفحه نمایش تکیه داده شده است.

Galaxy Tab S8 | S8+ | S8 Ultra

* بر اساس مشخصات Galaxy Tab S7+‎. ممکن است برای همه مدل‌های صدق نکند.

* ویژگی اصلی ممکن است با آنچه در مشخصات اصلی ذکر شده است متفاوت باشد

* باند فرکانسی: پهنای باند های پشتیبانی شده توسط دستگاه، ممکن است براساس منطقه و سرویس دهنده شبکه متفاوت باشد.