پرطرفدارهای فعلی

کاوش سری Samsung Galaxy Buds

Galaxy Buds2 Pro

سه دستگاه Galaxy Buds2 Pro در یک خط هستند. هدفون‌های توگوشی Galaxy Buds2 Pro بنفش در جلو به همراه دو ایرباد که در بالای قاب بسته معلق هستند. بعد از قاب بسته و سفید وسطی، یک قاب سربی بسته Galaxy Buds2 Pro قرار دارد. سه دستگاه Galaxy Buds2 Pro در یک خط هستند. هدفون‌های توگوشی Galaxy Buds2 Pro بنفش در جلو به همراه دو ایرباد که در بالای قاب بسته معلق هستند. بعد از قاب بسته و سفید وسطی، یک قاب سربی بسته Galaxy Buds2 Pro قرار دارد.
دو نفر پشت به پشت به یکدیگر تکیه داده‌اند. مرد سمت چپ با چشمان بسته به موسیقی گوش می‌دهد و یک Galaxy Buds2 Pro سفید در گوش چپ خود دارد. دختر سمت راست با چشمان بسته به همان موسیقی گوش می‌دهد و یک Galaxy Buds2 Pro ارغوانی در گوش راست خود دارد. دو نفر پشت به پشت به یکدیگر تکیه داده‌اند. مرد سمت چپ با چشمان بسته به موسیقی گوش می‌دهد و یک Galaxy Buds2 Pro سفید در گوش چپ خود دارد. دختر سمت راست با چشمان بسته به همان موسیقی گوش می‌دهد و یک Galaxy Buds2 Pro ارغوانی در گوش راست خود دارد.

صدای 24 بیتی Hi-Fi

انتخابی واضح برای صدای باکیفیت

ANC

فهرست پخش شما را مورد توجه قرار می‌دهد

صدای 360

طوری می‌شنوید که گویی همانجا هستید

صدای کاملاً متعادل

دنیای شما، به سبکی که باید شنیده شود

ANC

صدایی که قصد شنیدن آن را دارید، انتخاب کنید

سبک

سبک‌ترین هدفون‌هایی که تا کنون ساخته‌ شده است

Galaxy Buds Live

دو هدفون Galaxy Buds Live برنز جادویی با نمای پشت‌شان در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. دو هدفون Galaxy Buds Live برنز جادویی با نمای پشت‌شان در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.
زنی جوان با بلوز سفید در سمت چپ در تصویر است و هدفون Galaxy Buds Live در گوش چپ خود دارد. زنی جوان با بلوز سفید در سمت چپ در تصویر است و هدفون Galaxy Buds Live در گوش چپ خود دارد.

طراحی نمادین

جدیدترین شکل هدفون‌های توگوشی بی‌سیم واقعی

سه مخلوط رنگ

با پرداخت‌های براق، سبکتان را متعالی کنید

ANC

بیشتر از چیزی که بخواهید می‌شنوید

* موجود بودن مدل و رنگ ممکن است برای هر کشور یا شرکت مخابراتی متفاوت باشد.