تابلو هوشمند برای کسب‌وکار شما

با فناوری نمایش پیشرو در صنعت، کسب‌وکارتان را ارتقا دهید

نمایشگر 8K متصل به دیوار با تصویر دورنمای شهری نمایشگر 8K متصل به دیوار با تصویر دورنمای شهری

تابلو هوشمند

به کمک تصاویری با کیفیتِ حرفه‌ای و ترکیبی متنوع، به اهداف خود دست پیدا کنید.

تبلیغی روی تابلو LED بزرگ نصب شده روی نمای بیرونی ساختمان پخش می‌شود. تبلیغی روی تابلو LED بزرگ نصب شده روی نمای بیرونی ساختمان پخش می‌شود.

تابلو LED

با صفحه نمایش‌های نامحدود در هر شکل، اندازه یا نسبت ابعاد چشم‌انداز خود را وسعت ببخشید.

تلویزیون هتل روی دیوار اتاق پذیرایی تلویزیون هتل روی دیوار اتاق پذیرایی

تلویزیون‌های تجاری

با تلویزیون‌های مخصوص کسب‌وکارتان، کارایی مدیریتی را ارتقا ببخشید

جدول و نمودار روی مانیتور دوگانه جدول و نمودار روی مانیتور دوگانه

مانیتورها

بازدهی و کارایی خود را با مانیتورهای تجاری بی‌رقیب افزایش دهید

راهکارهای نمایش برای بهینه‌سازی کسب‌وکارتان

با راهکارهای جامع و کارآمد کنترل نمایشگرهای خود را به دست بگیرید.

راهکار MagicINFO™ تابلوهای دیجیتال مختلف را کنترل می‌کند. راهکار MagicINFO™ تابلوهای دیجیتال مختلف را کنترل می‌کند.

راهکارهای تابلو هوشمند

محتوای مورد نظرتان را به آسانی ایجاد و زمان‌بندی کرده، و در سرتاسر شبکه‌ی تابلوهای هوشمندتان پخش کنید.

نمایشگر LED توسط اپلیکیشن موبایل Color Expert LED تنظیم می‌‌شود. نمایشگر LED توسط اپلیکیشن موبایل Color Expert LED تنظیم می‌‌شود.

راهکارهای تابلو LED

برای حل محتوای فریبنده با راه حل LED کالیبره کنید

تلویزیون اتاق مهمان توسط LYNK Reach 4.0 کنترل می‌شود. تلویزیون اتاق مهمان توسط LYNK Reach 4.0 کنترل می‌شود.

راهکارهای تلویزیون تجاری

با ظرفیت راهکاریِ بهینه، کارآیی مدیریتی را ارتقا ببخشید.