• Home /
 • Mobile Universal Switch | Accessibility

Mobile Universal Switch | Accessibility

„Galaxy“ mobiliųjų įrenginių prieiga neįgaliesiems

Rodomas meniu „Pasiekiamumas“ . Jame pateikiamos funkcijos „Ekrano skaitytuvas“, „Matomumo patobulinimai“, „Klausos gerinimo priemonės“ ir „Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai“.

Universalusis jungiklis

Universalusis jungiklis leidžia nustatyti tam tikrus palietimus ar gestus, kad būtų galima valdyti konkrečius veiksmus telefone. Galite nustatyti vieną jungiklį arba turėti kelis jungiklius, įskaitant „Bluetooth“ aparatinės įrangos įrenginį, priekinę kamerą arba ekrano palietimą. Pagal savo poreikius galite nustatyti tiek universaliojo jungiklio nustatymų, kiek reikia.

Rodomas meniu „Pridėti jungiklį“. Galimos trys parinktys: priedai, fotoaparatas ir ekranas.

Jungiklis

Yra 3 tipų parinktys, kurias galima naudoti kaip jungiklį. Galite pridėti kelis jungiklius, leidžiančius nustatyti tam tikrus veiksmus, kad galėtumėte valdyti telefoną.

 • Ekranas

  Bakstelėkite ekraną (veikia kaip vienas jungiklis).

 • Fotoaparatas

  Naudokite priekinį fotoaparatą (gali palaikyti šešis jungiklius: išsižiojusi burna, sumirksėjusios akys ir galvos pasukimas į kairę, dešinę, pakėlimas aukštyn ir žemyn).

 • Išorinės aparatinės įrangos jungiklis

  Pasirinkite iš įvairių aparatinės įrangos jungiklių ir prijunkite juos prie įrenginio per „Bluetooth“ arba naudodami USB kabelį.

 • Kiekvienam jungikliui galite priskirti iki dviejų skirtingų veiksmų.

  Ekranas – bakstelėkite ekraną, bakstelėkite ir palaikykite ekraną.
  Priedai – paspauskite, paspauskite ir palaikykite.

Rodomi meniu „Nustatymai“ nuskaitymo skyriai.

Elemento ar vietos pasirinkimas

Naudodami universalųjį jungiklį galite dviem skirtingais būdais pasirinkti ekrano elementą arba vietą: tam skirtas elemento nuskaitymas ir eilutės nuskaitymas. Elemento nuskaitymas leidžia pasirinkti tam tikrą vietą ekrane, pasirenkant vertikalių ir horizontalių nuskaitymų sankirtos tašką. Eilutės nuskaitomos iš eilės, paryškinant kiekvieną eilutę, kol pasirinksite vieną.

 • Aut. nuskaitymas

  Įjungti arba išjungti aut. nuskaitymą (eilutės nuskaitymo režimas).

 • Aut. nuskaitymo intervalas

  Nustatyti nuskaitymo intervalą, kai aut. nuskaitymas įjungtas (eilutės nuskaitymo režimas).

 • Nuskaitymų skaičius

  Nustatyti nuskaitymų ciklų skaičių.

 • Nuskaitymo metodas

  Pasirinkti eilutės nuskaitymą arba elemento nuskaitymą.

 • Nuskaitymo kryptis

  Nustatyti nuskaitymo kryptį iš viršaus į apačią arba iš apačios į viršų.

 • Elemento nuskaitymo greitis

  Nustatyti nuskaitymo greitį.

 • Bakstelėti norint sulėtinti nuskaitymą.

  Laikinai sumažinti elemento nuskaitymo greitį.

Rodomas meniu „Pasirinkti perjungimo veiksmą“.

Perjungimo veiksmas

Kai ekrane pasirenkate konkretų elementą ar vietą, galite atlikti įvairius susijusius veiksmus.

 • Pasirinkti elementą

  Iškylantysis veiksmų meniu, susijęs su pasirinktu elementu ar vieta

 • Bakstelėti

  Suaktyvinti pasirinktą elementą.

 • Peržiūrėti meniu parinktis

  Daugiau parinkčių turintis išplėstas iškylantysis meniu, susijęs su pasirinktu elementu

 • Pereiti į kitą / ankstesnį elementą

  Perkelti nuskaitymo fokusavimo sritį prie kito arba ankstesnio elemento (eilutės nuskaitymo režimas tik išjungus aut. nuskaitymą).

 • Atverti pranešimus

  Atverti pranešimo skydelį.

 • Pradžios ekranas, grįžti, paskiausiai naudotos programos

  Prilygsta atitinkamų mygtukų paspaudimui.

 • Padidinti / sumažinti garsumą

  Padidinti arba sumažinti skambėjimo tono ar medijos garsumą.

 • Įjungti / išjungti aut. nuskaitymą

  Įjungti arba išjungti aut. nuskaitymą.

Rodomas meniu „Nustatymai“ skyrius „Papildomi nustatymai“. Yra nustatymai, skirti parinktims „Automatinis bakstelėjimas“, „Aut. klav. bakstelėjimas“, „Bakstelėjimo trukmė“ ir „Nepaisyti pasikartojančių veiksmų“.

Laiko nustatymas

Universaliojo jungiklio laiko nustatymus galima reguliuoti toliau nurodytais būdais.

 • Pristabdyti pirmąjį elementą

  Parinkti pirmojo elemento eilutės nuskaitymo režimu pristabdymo trukmę.

 • Automatinis bakstelėjimas

  Norėdami pasirinkti elementą, įprastai bakstelėkite, o ne atidarykite veiksmo meniu, naudodami perjungimo veiksmą. Tada galite atidaryti veiksmo meniu, atlikdami perjungimo veiksmą du kartus per nustatytą automatinio bakstelėjimo laiką.

 • Bakstelėjimo trukmė

  Pasirinkite per, kiek laiko jungiklis turi atpažinti perjungimo veiksmą (turi būti mažesnis už automatinio bakstelėjimo ilgį).

 • Vienos sąveikos intervalas

  Nustatykite, per kiek laiko atliekami keli perjungimo veiksmai traktuojami kaip vienas gestas.

Rodomas meniu „Universalusis jungiklis“ veiksmo meniu iškylantysis langas. Fokusuojamos piktogramos „Bakstelėjimas“, „Gestai“, „Veiksmai“ ir „Nustatymai“.

Veiksmo meniu

Kai ekrane pasirenkate konkretų elementą ar vietą, veiksmo meniu bus rodomas taip, kad galėtumėte atlikti įvairius susijusius veiksmus.

 • Gestai

  Perbraukti, paliesti ir palaikyti, vilkti.

 • Veiksmai

  Priartinti ekrano turinį, pasukti ekraną, nustatyti garso režimą, atverti paskiausiai naudotas programas, užrakinti telefoną, atverti pranešimus, daryti ekrano kopiją.

 • Nustatymai

  Keisti nuskaitymo greitį, režimą ir kryptį, koreguoti atsakymą.

 • Paskiausiai naudotos programos

  Atverti ekraną „Paskiausiai naudotos programos“.

 • Pradžios ekranas

  Eiti į pradžios ekraną.

 • Grįžti

  Grįžti į ankstesnį ekraną.

 • Mygtukai ir klavišai

  Reguliuoti skambėjimo tono bei medijos garsumą ir peržiūrėti įjungimo / išjungimo mygtuko meniu (atitinka ilgą įjungimo / išjungimo mygtuko paspaudimą).

 • Redaguoti tekstą

  Kai pasirenkate teksto įvesties langelį, rodomas šis meniu, kad galėtumėte pasirinkti simbolius, perkelti žymiklį, kopijuoti, įklijuoti ir iškirpti.

 • Kontekstinis meniu

  Kontekstinį meniu įdėti pirmoje eilutėje, priklausomai nuo veiksmo.

Rodomas meniu „Nustatymai“ skyrius „Ekranas ir garsas“. Garsinis atsakas yra įjungtas.

Atsakas

Universalusis jungiklis suteikia atsakymą balsu ir garsinį atsaką. Taip pat galite keisti nuskaitymo kryžiuko (elemento nuskaitymo režimas) arba fokusavimo kontūro (eilutės nuskaitymo režimas) spalvą, kad matytumėte aiškiau.

* Įrenginio vaizdai sumodeliuoti iliustravimo tikslais.