• Home /
 • Mobile Voice Assistant | Accessibility

Mobile Voice Assistant | Accessibility

„Galaxy“ mobiliųjų įrenginių prieiga neįgaliesiems

Rodomas meniu „Pasiekiamumas“ . Jame pateikiamos funkcijos „Ekrano skaitytuvas“, „Matomumo patobulinimai“, „Klausos gerinimo priemonės“ ir „Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai“.

„Voice Assistant“
ir „Voice Assistant“ vadovas

„Voice Assistant“ gali veikti kaip jūsų akys, kai naudojatės telefonu. Ši funkcija leidžia maksimaliai valdyti telefoną, net jei jo nematote. Kai įjungta „Voice Assistant“, telefonas pateikia žodinį atsaką balsu, padėdamas akliesiems ir silpnaregiams naudotojams. Pvz., pasakoma, ką paliečiate, pasirenkate ir įjungiate. Taip pat galite redaguoti tekstą arba keisti įvairius nustatymus, pvz., garsumą arba kalbėjimo greitį, naudodami žinomus perbraukimo ir bakstelėjimo gestus.

Rodomas meniu „Ekrano skaitytuvas“. „Voice Assistant“ įjungtas.

Naršymas telefone

Kai sąveikaujate su ekrano elementu, jį supa fokusavimo stačiakampis. Jei norite valdyti fokusavimą, pirštais galite atlikti bakstelėjimo ir perbraukimo gestus. Kai keisite jo vietą ekrane, „Voice Assistant“ pasakys, kas tai yra.

 • Norėdami išgirsti, kas yra tiesiai po pirštu

  Bakstelėkite ir vilkite pirštu per ekraną.

 • Norėdami suaktyvinti elementą

  Bakstelėkite du kartus 1 pirštu.

 • Norėdami perkelti fokusavimo laukelį prie kito elemento ekrane

  Braukite į kairę arba dešinę 1 pirštu.

 • Norėdami eiti į kitą ar ankstesnį puslapį

  Braukite į kairę arba dešinę 2 pirštais.

 • Norėdami slinkti aukštyn arba žemyn per sąrašą

  Braukite į viršų arba į apačią 2 pirštais.

 • Norėdami slinkti aukštyn arba žemyn per ekrano turinį

  Braukite iš vieno krašto į kitą 1 pirštu (į kairę, tada į dešinę, kad slinktumėte aukštyn, ir į dešinę ir į kairę, kad slinktumėte žemyn).

 • Norėdami perkelti fokusavimo laukelį prie pirmojo ar paskutinio elemento ekrane

  1 pirštu braukite į viršų, tada į apačią, kad pereitumėte prie pirmojo elemento, arba į apačią, tada į viršų, kad pereitumėte prie paskutinio elemento.

Rodomas meniu „Ekrano skaitytuvas“. „Voice Assistant“ ir spartusis teksto įvedimas įjungti. Rodomas kalbėjimo greičio valdymas.

Kaip greitai atlikti įvairius veiksmus

„Voice Assistant“ suteikia dažnai naudojamų funkcijų sparčiuosius klavišus. Galite keisti nustatymus arba sustabdyti atsakymą balsu įprastais gestais.

 • Norėdami pakeisti „Voice Assistant“ nustatymus

  Braukite į kairę arba į dešinę trimis pirštais, kad pasirinktumėte nustatymą, kurį norite keisti (žr. toliau), tada braukite aukštyn arba žemyn 1 pirštu norėdami koreguoti.
  - Kalbėjimo greitis: padidinkite arba sumažinkite kalbėjimo greitį
  - Skyryba: įtraukite arba praleiskite skyrybos ženklus atsakyme balsu
  - Tamsus ekranas: įjunkite arba išjunkite ekraną
  - Platūs apvadai: įjunkite arba išjunkite plačius apvadus aplink fokusavimo sritį
  - Fokusavimo srities indikatoriaus spalva: pasirinkite apvado aplink fokusavimo sritį spalvą
  - Pranešimai: atverkite arba užverkite pranešimų skydelį
  - Garsinis atsakas: įjunkite arba išjunkite garsinį atsaką
  - Vibruojantis atsakas: įjunkite arba išjunkite vibruojantį atsaką
  - Spartusis teksto įvedimas: naudokite Samsung išorinę ir vidinę klaviatūras bakstelėdami klavišus vieną kartą
  - Fokusuoti kalbėjimo garsą: sumažinkite kito garso stiprumą, kai Voice Assistant balsiai skaito.

 • Norėdami koreguoti „Voice Assistant“ skaitymo išsamumą

  Braukite į viršų arba į apačią 3 pirštais, kad pasirinktumėte iš skirtingų pateiktų išsamumo lygių, tada braukite aukštyn arba žemyn 1 pirštu, kad būtų taikomas pasirinktas išsamumo lygis.
  - Simbolių išsamumas: bus skaitomas kiekvienas simbolis.
  - Žodžių išsamumas: bus skaitomas kiekvienas žodis.
  - Eilutės išsamumas: bus skaitoma 1 eilutę vienu kartu.
  - Pastraipos išsamumas: bus skaitoma 1 pastraipa vienu kartu.

Pasirenkama frazė, o teksto redagavimo iškylantysis meniu rodomas su iškirpimo, kopijavimo, įklijavimo ir visko pasirinkimo parinktimis.

Lengvas teksto redagavimas

Naudodami „Voice Assistant“, galite kopijuoti ir įklijuoti tiesiog perbraukdami pirštais.

 • Norėdami įjungti ir išjungti pasirinkimo režimą

  Bakstelėkite du kartus ir palaikykite 2 pirštais.

 • Norėdami pasirinkti simbolius

  Braukite į viršų ir į apačią 1 pirštu, kol pasirinkimo režimas bus įjungtas.

 • Norėdami iškirpti pasirinktus simbolius

  Braukite į kairę 2 pirštais.

 • Norėdami įklijuoti simbolius

  Braukite į dešinę 2 pirštais.

 • Norėdami pasirinkti visus simbolius

  Braukite į apačią 2 pirštais.

 • Norėdami kopijuoti pasirinktus simbolius

  Braukite į viršų 2 pirštais.

 • Norėdami perkelti žymiklį į teksto įvesties laukelį

  Paspauskite garsumo didinimo / mažinimo klavišus.

 • Norėdami norite perkelti įvesties žymiklį į pirmąją ar paskutinę padėtį

  Braukite į viršų, tada į apačią arba į apačią, o tada į viršų 1 pirštu.

Rodomas meniu „Ekrano skaitytuvas“. Spartusis teksto įvedimas įjungtas. Aprašo tekstas: naudokite „Samsung“ išorinę ir vidinę klaviatūras bakstelėdami klavišus vieną kartą.

„Voice Assistant“ pritaikymas pagal savo poreikius

„Voice Assistant“ suteikia įvairių būdų pasiekti informaciją.

 • Norėdami, kad „Voice assistant“ garsiai perskaitytų informaciją, rodomą būsenos juostoje

  Bakstelėkite tris kartus 2 pirštais. Taip pat galite pasirinkti konkrečią informaciją, kurią norite išgirsti: laiką, datą, akumuliatoriaus energiją, signalo stiprį, „Bluetooth“ būseną.

 • Norėdami, kad „Voice Assistant“ garsiai perskaitytų nuo pirmojo iki paskutinio elemento ekrane

  Bakstelėkite ekraną 3 pirštais.

 • Norėdami išgirsti ekrane esančius elementus po šiuo metu pasirinkto elemento

  Bakstelėkite du kartus 3 pirštais.

 • Norėdami išgirsti ir kopijuoti paskutinį dalyką, kurį pasakė „Voice Assistant“

  Bakstelėkite tris kartus 3 pirštais.

 • Norėdami grįžti, atšaukti arba užverti iškylantįjį langą

  Bakstelėkite 4 pirštais arba braukite į viršų, tada į apačią 3 pirštais.

 • Norėdami eiti į pradžios ekraną

  Bakstelėkite du kartus 4 pirštais arba braukite į apačią, tada į viršų 3 pirštais.

 • Norėdami, kad būtų išvardytos naujausios programos

  Bakstelėkite tris kartus 4 pirštais.

 • Norėdami išjungti atsakymą balsu

  Bakstelėkite du kartus 2 pirštais.

Kad galėtumėte naršyti po namų ekrano ar programėlės ekrano puslapius naudodami „Voice assistant“, 2 pirštais braukite į kairę arba dešinę. Išbandykite dabar. Pasiekus paskutinį puslapį, vadovas veiks toliau

Darbo su „Voice Assistant“ pradžia

 • Norėdami gauti išsamų vadovą

  Eikite į „Nustatymai“ > „Prieiga neįgaliesiems“ > „Ekrano skaitytuvas“ > „Vadovas“.

 • Norėdami išbandyti išmoktus gestus

  Eikite į „Nustatymai“ > „Prieiga neįgaliesiems“ > „Ekrano skaitytuvas“ > „Vadovas“ -> „1. Šio vadovo naudojimas“.

Rodomas meniu „Spartieji klavišai“. Pasirinktas klavišų atvaizdavimas.

Spartieji klavišai

Galimi toliau nurodyti spartieji klavišai.

 • Eiti į kitą elementą

  „Alt“ + rodyklė į dešinę

 • Eiti į ankstesnį elementą

  „Alt“ + rodyklė į kairę

 • Eiti prie pirmojo elemento

  „Alt“ + „Ctrl“ + rodyklė į kairę

 • Eiti prie paskutinio elemento

  „Alt“ + „Ctrl“ + rodyklė į dešinę

 • Eiti į kitą langą

  „Alt“ + „Ctrl“ + rodyklė į apačią

 • Eiti į ankstesnį langą

  „Alt“ + „Ctrl“ + rodyklė į viršų

 • Bakstelėti

  „Alt“ + „Enter“

 • Paliesti ir palaikyti

  „Alt“ + „Shift“ + „Enter“

 • Grįžti į 1 ekraną

  „Alt“ + „Delete“

 • Eiti į pradžios ekraną

  „Alt“ + „Ctrl“ + H

 • Eiti į naujausias programas

  „Alt“ + „Ctrl“ + R

 • Atverti pranešimo skydelį

  „Alt“ + „Ctrl“ + N

 • Sustabdyti arba paleisti atsakymą balsu

  „Alt“ + tarpo klavišas

 • Atlikti specialius veiksmus

  „Alt“ + „Shift“ + tarpo klavišas

 • Slinkti per spartųjį meniu

  „Shift“ + „Ctrl“ + rodyklė į kairę arba į dešinę

 • Pakeisti sparčiojo meniu parinkties nustatymą

  „Ctrl“ + rodyklė į viršų ar į apačią

 • Pasirinkti kitą / ankstesnį išsamumą

  „Shift“ + „Ctrl“ + rodyklė į viršų ar į apačią

 • Skaityti nuo viršaus

  „Alt“ + „Ctrl“ + „Enter“

 • Skaityti nuo kito elemento

  „Alt“ + „Shift“ + „Ctrl“ + „Enter“

 • Rodyti individualiai pritaikytus veiksmus

  „Alt“ + „Ctrl“ + tarpo klavišas

 • Ieškoti elementų ekrane

  „Alt“ + „Ctrl“ + pasvirasis brūkšnys

 • Garsiai skaityti būsenos juostos informaciją

  „Alt“ + „Shift“ + S

Rodomas meniu „Spartieji klavišai“ skyrius „Naršymas žiniatinklyje“.

Spartieji klavišai

Naršymas žiniatinklyje

 • Eiti prie kito mygtuko

  „Alt“ + B

 • Eiti prie ankstesnio mygtuko

  „Alt“ + „Shift“ + B

 • Eiti prie kito valdiklio

  „Alt“ + C

 • Eiti prie ankstesnio valdiklio

  „Alt“ + „Shift“ + C

 • Eiti prie kito ARIA orientyro

  „Alt“ + D

 • Eiti prie ankstesnio ARIA orientyro

  „Alt“ + „Shift“ + D

 • Eiti į kitą redagavimo langelį

  „Alt“ + E

 • Eiti į ankstesnį redagavimo langelį

  „Alt“ + „Shift“ + E

 • Eiti į kitą elementą

  „Alt“ + F

 • Eiti į ankstesnį elementą

  „Alt“ + „Shift“ + F

 • Eiti į kitą vaizdą

  „Alt“ + G

 • Eiti į ankstesnį vaizdą

  „Alt“ + „Shift“ + G

 • Eiti į kitą antraštę

  „Alt“ + H

 • Eiti į ankstesnę antraštę

  „Alt“ + „Shift“ + H

 • Eiti į kitą antraštę pagal antraštės lygį

  „Alt“ + [skaičius]

 • Eiti į ankstesnę antraštę pagal antraštės lygį

  „Alt“ + „Shift“ + [skaičius]

 • Eiti į kitą sąrašo elementą

  „Alt“ + I

 • Eiti į ankstesnį sąrašo elementą

  „Alt“ + „Shift“ + I

 • Eiti į kitą nuorodą

  „Alt“ + L

 • Eiti į ankstesnę nuorodą

  „Alt“ + „Shift“ + L

 • Eiti į kitą sąrašą

  „Alt“ + O

 • Eiti į ankstesnį sąrašą

  „Alt“ + „Shift“ + O

 • Eiti į kitą lentelę

  „Alt“ + T

 • Eiti į ankstesnę lentelę

  „Alt“ + „Shift“ + T

 • Eiti į kitą jungtinį langelį

  „Alt“ + Z

 • Eiti į ankstesnį jungtinį langelį

  „Alt“ + „Shift“ + Z

 • Eiti į kitą žymimąjį langelį

  „Alt“ + X

 • Eiti į ankstesnį žymimąjį langelį

  „Alt“ + „Shift“ + X

* Įrenginio vaizdai sumodeliuoti iliustravimo tikslais.