• Home /
  • Mobile | Accessibility

Mobile | Accessibility

„Galaxy“ mobiliųjų įrenginių prieiga neįgaliesiems

Rodomas meniu „Pasiekiamumas“ . Jame pateikiamos funkcijos „Ekrano skaitytuvas“, „Matomumo patobulinimai“, „Klausos gerinimo priemonės“ ir „Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai“.

Ekrano skaitytuvas

„Voice Assistant“ /
„Voice Assistant“ vadovas

Įjungus „Voice Assistant“, telefone naudojami balso pranešimai, padedantys regos sutrikimų turintiems naudotojams. Vadove galite sužinoti daugiau apie įvairias pasiekiamas funkcijas ir jas išbandyti.

Rodomas meniu „Ekrano tyrinėjimas“. Galerijos piktogramoje pažymėta mėlynu kvadratėliu. Aprašymo tekste rašoma: „Dabartiniame ekrane yra programėlių“. Jei norite pasirinkti programėlę, bakstelėkite vienu pirštu. Pasirinktos programėlės pavadinimas bus perskaitytas balsu. Perkelkite pirštą virš elementų ekrano viduryje. Kai ištyrinėsite visus elementus, vadovo programa tęsis.

Tamsus ekranas su greituoju meniu

Kad būtų daugiau privatumo, galite nustatyti, kad išjungus ekraną telefonas veiktų įprastai.

Naudodami greitąjį meniu, galite konfigūruoti funkcijas darbui su tamsiu ekranu. Kai Voice Assistant yra įjungtas, jūsų telefonas reaguoja garsu, kad palengvintų darbą akliesiems ir silpnaregiams naudotojams. Kai spartusis teksto įvedimas yra įjungtas, galite naudoti „Samsung“ klaviatūrą ir klavišus bakstelėdami po vieną kartą.

Spartusis teksto įvedimas

Palietus „Samsung“ klaviatūrą, telefonas gali perskaityti klavišą, kurį liečiate pirštu. Kad pasirinktumėte norimą simbolį, tiesiog atkelkite pirštą nuo ekrano.

Įvedant „Su gimt“, automatiškai parodomas žodis „gimtadieniu“.

Matomumo patobulinimai

Didelio kontrasto tema

Kad būtų lengviau skaityti ir aiškiau matyti, naudokite temą su šviesiai nuspalvintu turiniu tamsiame fone. Tai padeda sumažinti akių nuovargį ilgą laiką naudojant telefoną tamsioje aplinkoje. „Galaxy Themes“ skyriuje yra įvairių didelio kontrasto temų.

Rodomas meniu „Ekranas“. Įjungtas adaptyvusis ryškumas.

Didelio kontr. šriftai

Koreguokite šrifto spalvą ir kontūrus, kad padidintumėte kontrastą tarp teksto ir fono.

Rodomas meniu „Matomumo patobulinimai“. Didelio kontr. šriftai įjungti. Aprašo tekstas: Pakoreguokite šrifto spalvą ir kontūrą, kad jis labiau išsiskirtų.

Didelio kontrast. klav.

Įvairios didelio kontrast. klav. parinktys padidina „Samsung“ klaviatūros dydį ir pakeičia mygtukų spalvą, todėl padidinamas kontrastas tarp teksto ir fono.

Animuotas klaviatūros vaizdas. Didelio kontrast. klav. palaipsniui keičiasi. Rodoma geltona klaviatūra su juodu tekstu, juoda su baltu tekstu, juoda su geltonu tekstu, ir, galiausiai, mėlyna klaviatūra su baltu tekstu.

Rodyti mygtukų figūras

Nustatykite, kad mygtukai būtų spalvoti ir išsiskirtų.

Mygtukai „Atšaukti“ ir „Įrašyti“ paryškinti juoda spalva, kad naudotojui būtų lengviau sutelkti į juos dėmesį.

Negatyvo spalvos

Pakeiskite ekrano spalvas atvirkštinėmis spalvomis, kad būtų pasiektas geresnis matomumas.

Negatyvo spalvos įjungtos.

Spalvos reguliavimas

Jei jums sunku atskirti spalvas, pareguliuokite spalvų rodymo ekrane nustatymus. Jūsų telefonas tada bus pritaikytas taip, kad spalvos būtų suprantamos aiškiau.

Rodomas meniu „Spalvos reguliavimas“. Įjungtas spalvos reguliavimas ir pasirinkta „Pilkio pustoniai“. Aprašo tekstas: Jei jums sunku matyti kai kurias spalvas, pakoreguokite ekrano spalvų nustatymus.

Spalvotas lęšis

Kai kuriems žmonėms sunku skaityti tekstą baltame fone arba tai blaško, todėl sunku sutelkti dėmesį į straipsnį ar pranešimą. Jei kyla ši problema, jums gali padėti spalvoto lęšio funkcija. Įrodyta, kad ekrano spalvos pakeitimas padidina skaitymo greitį ir patogumą.

* Ši funkcija gali būti nepalaikoma šio modelio specifikacijoje.

Rodomas meniu „Spalvotas lęšis“. Įjungtas spalvotas lęšis su 20 % nepermatomumu ir pasirinkta mėlyna spalva. Aprašo tekstas: Įtraukite viso ekrano spalvų filtrą. Tai gali padėti lengviau skaityti tekstą.

* Ši funkcija gali būti nepalaikoma šio modelio specifikacijoje.

Didintuvo langas

Naudokite didintuvo langą, kad padidintumėte sunkiai įskaitomą turinį atskirame, kilnojamame lange.

Didintuvo langas naudojamas peržvelgti Londoną ir Berlyną pasaulio žemėlapyje.

Šrifto dydis ir stilius

Pakeiskite šrifto dydį ir stilių.

Rodomos šrifto dydžio, šrifto stiliaus ir paryškintojo šrifto parinktys.

Ekrano mastelis

Pakeiskite ekrano mastelį. Pakeitus, bus pakoreguotas ekrane rodomų elementų dydis.

Nustatyta ekrano mastelio slankiklio vidutinė nuostata. Aprašo tekstas: Galite padidinti arba sumažinti ekrane rodomus elementus.

Didintuvo valdiklis

Didintuvo valdiklyje yra funkcijos, tokios kaip skaitmeninis priartinimas, spalvų parinktys ir fiksavimas naudojant kamerą.

Vaizdas, kuriame rodomas didintuvo valdiklis, naudojamas telefone, pritaikantis skaitmeninį priartinimą.

Klausos gerinimo priemonės

Garso detektoriai

Garso detektoriai leidžia įrenginiui aptikti verkiančio kūdikio ar skambančio durų skambučio garsą. Pranešimas bus pateiktas pasiunčiant vaizdinius ženklus ir vibraciją.

Vaizdas, kuriame rodomas telefonas su garso detektoriais, kurie naudojami aptikti kūdikio verkimą.

Nutildomi visi garsai

Visų garsų nutildymas išjungia visus įrenginio garsus.

Rodomas meniu „Klausos gerinimo priemonės“. Visų garsų nutildymas įjungtas. Aprašo tekstas: Išjungiami visi telefono garsai, įskaitant skambučius, perspėjimus ir mediją.

Klausos aparatų palaikymas

Pagerinkite garso kokybę, kad garsas geriau veiktų su pagalbinėmis klausos priemonėmis.

* Ši funkcija gali būti nepalaikoma šio modelio specifikacijoje.

Rodomas meniu „Klausos gerinimo priemonės“. Klausos aparatų palaikymas įjungtas. Aprašo tekstas: Pagerinkite garso kokybę, kad garsas geriau veiktų su pagalbinėmis klausos priemonėmis.

* Ši funkcija gali būti nepalaikoma šio modelio specifikacijoje.

Kairės / deš. garso bal.

Koreguokite kairės / deš. garso bal., kad garsas atitiktų jūsų klausos poreikius.

Rodomas meniu „Klausos gerinimo priemonės“. Kairės / deš. garso bal. slankiklis nustatytas centre. Aprašo tekstas: Koreguokite kairės / dešinės garso balansą, kai naudojamos ausinės (išskyrus skambučius).

Monogarsas

Monogarsas sujungia stereogarsą į vieną signalą, kuris atkuriamas visuose ausinių garsiakalbiuose. Šią funkciją naudokite, jei turite klausos sutrikimų arba jei jums patogiau naudoti vieną ausinę.

Įjungtas monogarsas. Aprašo tekstas: Garso perjungimas iš stereo į mono, kad būtų patogiau klausyti viena ausimi.

Kalbos konvertavimas į tekstą

Galite perskaityti kito asmens pasakytus žodžius savo ekrane. Įrašykite kalbėjimą naudodami mikrofoną ir kalba bus automatiškai konvertuota į tekstą.

Vaizdas, kuriame parodyta, kaip mobilusis telefonas konvertuoja kalbėjimą į tekstą.

Vald. ir rankų f–jų sutrikimai

Universalusis jungiklis

Valdykite jutiklinį ekraną prijungdami išorinį jungiklį, bakstelėdami ekraną arba galvos judesiais ir veido išraiškomis.

The 'IRodomas meniu „Vald. ir rankų f–jų sutrikimai“. Universaliojo jungiklio funkcija įjungta. Pritaikytos piktogramos rodomos kartu su tekstu: Valdykite telefoną naudodami pritaikytus jungikliusnteraction and dexterity' menu is displayed. Universal switch is turned 'on'. Customised icons are displayed with the text: Control your phone with custom switches

Padėjėjo meniu

Įjunkite pagalbinės nuorodos piktogramos, skirtos programoms, funkcijoms ir nustatymams pasiekti, rodymą. Galite lengvai valdyti telefoną bakstelėdami pagalbinius meniu piktogramoje.

Padėjėjo meniu įjungtas. Rodomi padėjėjo meniu piktogramų pavyzdžiai.

Interaktyvus valdymas

Įjunkite interaktyvaus valdymo režimą, kad telefonas reaguotų į palietimą tik naudojant programas.

Rodomas meniu „Nustatyti blokavimo sritį“. Interaktyvus valdymas įjungtas.

Bakstelėjimo trukmė

Koreguokite, kokia turi būti sąveikos trukmė, kad ji būtų atpažinta kaip bakstelėjimas. Tai padės sumažinti su netyčiniais bakstelėjimais susijusias klaidas.

Bakstelėjimo trukmė yra išjungta. Nustatykite, kiek ilgai sąveika turi trukti, kad ją būtų galima palaikyti bakstelėjimu.

Nepaisyti pasikartojančių lietimų

Kai kuriems žmonėms gali būti sunku naudoti bakstelėjimo sąveiką dėl apkarpymo funkcijos. Jei jums kyla tokia problema, jums gali padėti parinktis „Nepaisyti pasikartojančių lietimų“. Nustatykite laiką, po kurio bus nepaisoma visų pakartotinių palietimų po pradinio palietimo.

Funkcija „Nepaisyti pasikartojančių lietimų“ yra išjungta. Atsižvelgiama tik į pirmą bakstelėjimą. Pasikartojantys lietimai bus ignoruojami jūsų nustatytą laiko tarpą. Bakstelėkite, kad išbandytumėte.

Atsiliepti / baigti skambučius

Galite naudoti garsumo didinimo mygtuką, norėdami atsiliepti į skambučius, ir įjungimo / išjungimo mygtuką, norėdami skambučius užbaigti.

Rodomas meniu „Atsiliepti / baigti skambučius“. Visos keturios parinktys – „Garsiai perskaityti skambintojų vardus“, „Atsakyti paspaudžiant garsumo didinimo mygtuką“, „Automatinis atsiliepimas“ ir „Baigti paspaudžiant įjungimo / išjungimo mygtuką“ – įjungtos.

Lengvas ekrano įjungimas

Įjunkite ekraną judindami ranką virš jutiklio, esančio telefono viršuje. Galite įjungti ekraną nespausdami jokių mygtukų.

* Kai kuriuose 2019 metais ir vėliau išleistuose modeliuose ši funkcija gali nebūti palaikoma, tai priklauso nuo gaminio specifikacijų.

Rodomas lengvo ekrano įjungimo meniu. Lengvo ekrano įjungimo funkcija įjungta. Meniu rodomas sumodeliuotas vaizdas, kuriame rodomas telefonas ir ant jo padėta žmogaus dešinė ranka.

* Kai kuriuose 2019 metais ir vėliau išleistuose modeliuose ši funkcija gali nebūti palaikoma, tai priklauso nuo gaminio specifikacijų.

Bakst. vieną kartą ir slinkti

Skambant signalui arba gaunant skambutį, bakstelėkite mygtuką, kad sustabdytumėte signalą arba atsilieptumėte, užuot mygtuką vilkę.

* Kai kuriuose 2019 metais ir vėliau išleistuose modeliuose ši funkcija gali nebūti palaikoma, tai priklauso nuo gaminio specifikacijų.

Rodomas meniu „Vald. ir rankų f–jų sutrikimai“. Funkcija „Bakst. vieną kartą ir slinkti“ įjungta.

* Kai kuriuose 2019 metais ir vėliau išleistuose modeliuose ši funkcija gali nebūti palaikoma, tai priklauso nuo gaminio specifikacijų.

Kryptinis užraktas

Jei jums sunku naudoti atrakinimo šablonus, galite atrakinti telefoną tiesiog naudodami savo nustatytą krypčių derinį.

* Nuo 2019 m. naujuose modeliuose ši funkcija nepalaikoma.

Vaizdas, kuriame yra telefonas, ekrane rodantis į kairę nukreiptą rodyklę, kuri simbolizuoja kryptinio užrakto funkciją.

* Nuo 2019 m. naujuose modeliuose ši funkcija nepalaikoma.

Papildomi nustatymai

Įjungimo / išjungimo ir garsumo didinimo mygtukai

Norėdami įjungti ar išjungti prieigos neįgaliesiems funkcijas, trumpai vienu metu paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ir garsumo didinimo mygtuką.

Tiesioginės prieigos iškylančiojo meniu atvaizdas. Jame rodomas sąrašas su punktais: „Prieiga neįgaliesiems“, „Voice Assistant“, „Universalusis jungiklis“ ir „Didintuvo langas“.

Pranešimas mirksint lemputei

Kai įjungtas pranešimas mirksint lemputei, gavus pranešimą arba suskambėjus signalui sumirksi fotoaparato lemputė arba ekranas.

Rodomas meniu „Pranešimas mirksint lemputei“. Fotoaparato sumirksėjimas ir ekrano sumirksėjimas įjungti. Aprašo tekstas: Gavus pranešimą arba suskambėjus signalui, sumirksi fotoaparato lemputė arba ekranas.

Pranešimų priminimai

Nustatykite, kad įrenginys jus perspėtų apie pranešimus, kurių nepatikrinote savo iš anksto nustatytais intervalais.

Rodomas meniu „Pranešimų priminimai“. Pranešimų priminimai įjungti. Aprašo tekstas: Gaukite periodinius priminimus apie pranešimus iš pasirinktų programų ir paslaugų. Norėdami sustabdyti priminimus, išvalykite pranešimus.

Balso žyma

Galite naudoti NFC identifikatorius, kad atskirtumėte panašios formos objektus priskirdami jiems žymas. Galite įrašyti ir NFC identifikatoriui priskirti balso įrašą. Balso įrašas atkuriamas, kai pridedate telefoną arti NFC identifikatoriaus.

Telefono, kuriame atkuriamas balso įrašas, vaizdas.

Nustatyti prieigos neįgaliesiems nustatymus iš naujo

Atkurkite numatytuosius prieigos neįgaliesiems nustatymus atskirai nuo kitų nustatymų.

Rodomas meniu „Nustatyti prieigos neįgaliesiems nustatymus iš naujo“. Nustatymų atkūrimo mygtukas pateikiamas kartu su aprašomuoju tekstu: Bus atkurti numatytieji prieigos neįgaliesiems nustatymai. Susiję nustatymai, tokie kaip klaviatūra ir šrifto dydis, nebus nustatyti iš naujo. Prieigos neįgaliesiems nustatymai atsisiųstose programose nebus pakeisti. Tai neturės įtakos jūsų asmeniniams duomenims.
* Įrenginio vaizdai sumodeliuoti iliustravimo tikslais.