Prasmingos inovacijos

„Technologijų naujovės visiems – idealas, suteikiantis prasmės ir dovanojantis džiaugsmą mūsų kasdienybėje.“ Visi „Samsung“ produktai, turinys ir paslaugos pagrįsti į žmogų orientuota filosofija, kuri pripažįsta ir vertina skirtumus.“
„Samsung“ siekia technologijų inovacijų, kurios būtų prieinamos visiems naudotojams.

Prieinamumo dizaino principai

Atidumas

Sukurta su empatija galvojant apie visus mūsų naudotojus, skiriant dėmesį net smulkiausioms detalėms

Mes, „Samsung“ komanda, nuolat bandome supaprastinti savo produktų naudotojo sąsają, taikydami įvairias tyrimų metodologijas, kad savo požiūrį į dizainą suderintume su naudotojų poreikiais ir norais. Siekiame išgirsti ir nuoširdžiai norime suprasti visus savo naudotojus.

Visapusiškumas

Sukurta ir pritaikyta lygiai visiems.

Siekiame kurti visiems naudotojams. Mes, „Samsung“ komanda, dirbame tam, kad technologijų pramonėje nebeliktų tendencijos į diskriminaciją, ir tvirtai tikime, kad fizinė ar protinė negalia neturėtų būti kliūtis naudoti mūsų produktus. Turime aiškias gaires ir jų laikomės. Dar ankstyvo kiekvieno produkto projektavimo etapo metu laikomės holistinio požiūrio į mūsų produktų naudojimą.

Nuoseklumas

Nuosekli dizaino patirtis visiems produktams

„Samsung“ produktai turi daug papildomų funkcijų, skirtų žmonėms, kurių galimybės judėti ribotos. Nuolatiniai tyrimai ir prieinamumo dizaino plėtra užtikrina, kad visi „Samsung“ produktai užtikrintų vienodą funkcionalumo lygį visiems naudotojams.

Bendra kūryba

Sukurta drauge

„Samsung“ subūrė pasišventusią įvairių sričių profesionalų komandą, siekdama sukurti produktų, paslaugų ir mokslu pagrįsto patyrimo sistemą. Negalią turintys darbuotojai, mokslinių tyrimų institutai ir panašiai mąstančios bendruomenės bei grupės dirba ranka rankon kartu, kad projektavimo metu būtų užtikrintas tinkamas požiūris. Taip pat rengiame ir skatiname vidinius konkursus, siekdami nutiesti kelią ateities inovacijoms, ne tik vystant produktus, bet ir atsidėkojant bendruomenėms.