Kaip pakeisti Samsung šaldytuvo durų atidarymo pusę

Kartais gali prireikti duris nuimti arba pakeisti jų atidarymo pusę, pavyzdžiui, kai šaldytuvą perkeliate į kitą vietą, jį reikia remontuoti ir pan. Vadovaukitės toliau pateiktomis durų atidarymo pusės pakeitimo instrukcijomis. Jei reikia daugiau informacijos, jos ieškokite naudotojo vadove arba susisiekite su klientų centru.

Durų atidarymo pusės pakeitimas (jei reikia)

Būtini įrankiai

necessary tools
  1. Nepateikiami
  1. Papildoma dalis

Plokščias atsuktuvas

Kryžminis atsuktuvas

11 mm veržliaraktis 

8 mm lizdinis veržliaraktis

5 mm universalusis veržliaraktis

Vyrių dangtelis

Durų tarpo gaubtelis

1 veiksmas. Prieš keisdami durų atidarymo pusę, šaldytuvą atjunkite nuo maitinimo tinklo ir iš jo išimkite visus produktus.

2 veiksmas. Naudodami mažą atsuktuvą nuimkite kairįjį dangtelį.

3 veiksmas. Naudodami mažą atsuktuvą atfiksuokite ir nuimkite vyrių dangtelį; būkite atsargūs, kad dangtelio nepažeistumėte.

4 veiksmas. Nuimkite laidų dangtelį ir durų tarpo gaubtelį.

5 veiksmas. Atjunkite korpusą.

Pastaba: durys yra sunkios, jas išimdami saugokitės, kad nepatirtumėte traumos.

6 veiksmas. Atjunkite laido jungtį.

7 veiksmas. Atsukite 2 viršutinio vyrio sraigtus.

Pastaba: dirbdami būkite atsargūs, kad nepažeistumėte laido.

8 veiksmas. Šaldytuvo duris nuimkite nuo vidurinio vyrio.

9 veiksmas. Vidurinį vyrį išmontuokite naudodami 5 mm universalų veržliaraktį (2 sraigtai) ir kryžminį atsuktuvą (1 sraigtas).

10 veiksmas. Šaldiklio duris nuimkite nuo apatinio vyrio.

11 veiksmas. Gaubtelį perkelkite į kitą pusę.

Pastaba: Gaubtelį perkeldami į kitą pusę būkite atsargūs, kad durų nesubraižytumėte.

12 veiksmas. Duris padėkite saugioje darbo vietoje ir užtikrinkite, kad jų nepažeistumėte.

13 veiksmas. Šaldytuvo ir šaldiklio durų apačioje yra svirtinė automatinio uždarymo priemonė ir sraigtai, kuriuos reikia perkelti.

Pastaba: dirbdami saugokitės, kad nesusižeistumėte.

14 veiksmas. Šaldytuvą atsargiai paguldykite ant galinės pusės, kad galėtumėte pakeisti apatinį vyrį ir kojeles.

15 veiksmas. Sraigto dangtelį perkelkite į kitą pusę.

Pastaba: būkite atsargūs, kad šaldytuvo nepažeistumėte.

16 veiksmas. Vidurinį vyrį sumontuokite naudodami 5 mm universalų veržliaraktį ir kryžminį atsuktuvą.

Pastaba: nuo vidurinio vyrio nenuvalykite tepalo.

 

17 veiksmas. Vidurinį vyrį sumontuokite naudodami 5 mm universalųjį veržliaraktį.

Pastaba: atidarant arba uždarant duris, gali girdėtis nestiprus garsas.

18 veiksmas. Pakeiskite apatinio vyrio ir kojelės padėtį.

19 veiksmas. Durų laidą prijunkite kitoje pusėje.

Pastaba: dirbdami saugokitės, kad nesusižeistumėte.

20 veiksmas. Šaldytuvą pastatykite.

21 veiksmas. Sumontuokite durų tarpo gaubtelį.

22 veiksmas. Pakeiskite šaldytuvo ir šaldiklio durų tarpiklio padėtį.

23 veiksmas. Nuo šaldytuvo ir šaldiklio nuimkite tarpiklius, juos apsukite 180˚ ir uždėkite.

24 veiksmas. Uždėkite durų laido dangtelį.

25 veiksmas. Įkiškite viršutinį vyrį.

Pastaba:

  • Įsitikinkite, kad durų tarpikliai tinkamai įstatyti. Jei jie bus įstatyti netinkamai, gali girdėtis triukšmas arba gali susidaryti rasa ir suprastėti įrenginio veikimas.
  • durys yra sunkios, saugokitės, kad nepatirtumėte traumos.
  • rekomenduojame, kad šį darbą vykdytų du ar daugiau žmonių.

26 veiksmas. Prijunkite naujo laido jungtį.

27 veiksmas. Įkiškite laidą.

28 veiksmas. Uždėkite dangtelį.

Pastaba: baigę durų atidarymo pusės pakeitimo darbus, šaldytuvo iš karto neįjunkite; palaukite mažiausiai valandą.

Pastaba:

  • rekomenduojame, kad šį darbą vykdytų 2 žmonės.
  • Jei įmanoma ir tais atvejais, kai to reikalauja įstatymai, prieš šaldytuvą prijungiant prie maitinimo tinklo, reikia atlikti elektros saugos bandymą.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus