Kaip naudotis oro kondicionieriaus gero miego režimu?

Naudodamiesi gero miego funkcija galėsite miegoti komfortiškiau. Be to, ši funkcija jums miegant sutaupys energijos. 

Susipažinkite su gero miego režimu

Gero miego režimas – tai speciali funkcija, skirta užtikrinti kuo komfortiškesnį miegą, tuo tikslu automatiškai reguliuojant aplinkos temperatūrą ir drėgmę. Ši funkcija padeda palaikyti optimalią kūno temperatūrą, kad pailsėtumėte maksimaliai. Be to, palyginus su įprastiniu vėsinimo režimu, įjungus šią funkciją galima iki 36 % sumažinti energijos sąnaudas.

Pastaba. Tikrasis nuotolinio valdymo pulto dizainas gali būti ir kitoks, tai priklauso nuo jūsų turimo modelio. 

Užmigimo pakopa (A)

Ši pakopa suteikia jums galimybę lengviau užmigti, tam sumažindama temperatūrą. Palyginus su tuo, kokia temperatūra buvo nustatyta, ji sumažinama dar 1–2 °C. Šios pakopos trukmė gali siekti iki 1 valandos.

 

Gero miego pakopa (B)

Šios pakopos metu jūsų kūno temperatūra šiek tiek pakeliama. Oro kondicionierius temperatūrą, palyginus su tuo, kas buvo nustatyta, automatiškai padidina 1–2 °C. Pakopos trukmė yra 2–7 valandos, o reguliuoti ją naudotojas gali nepriklausomai.

 

Nubudimo pakopa (C)

Ši pakopa suteikia galimybę nubusti su komfortiškai kintančiu oru ir padeda pajusti atgaivą. Temperatūra, palyginus su nustatyta, padidinama 3 °C ir svyruoja šiame diapazone.

Pastaba. Priklausomai nuo to, kokį modelį turite, ši funkcija gali būti ir kiek kitokia. (Tik vėsinti galintys modeliai šildymo režimo neturi).

1 veiksmas. Režimo mygtuku pasirinkite vėsinimo arba šildymo režimą.

2 veiksmas. Paspauskite laikmačio mygtuką 3 kartus ir bus parodyta miego piktograma.

3 veiksmas. Miego laikas nustatomas mygtuku su rodykle. Kai paspaudžiate mygtuką SET, miego laikas patvirtinamas.

4 veiksmas. Sureguliuokite temperatūrą spausdami mygtuką + arba -

Pastaba.

  • Numatytoji nuostata yra 8 veikimo valandos.
  • Rekomenduojama nustatyti vėsinimo temperatūra yra 25–27 °C, o šildymo 21–23 °C.
  • Sulėtinto oro srauto funkcija šildymo režimu neveikia.

5 veiksmas. Jei norite naudoti miego režimą su sulėtintu oro srautu (be vėjo), paspauskite sulėtinto oro srauto mygtuką. (Tik modeliams, palaikantiems sulėtintą oro srautą)

6 veiksmas. Paspauskite mygtuką SET/Cancel (nustatymas / atšaukimas), kad šį režimą aktyvuotumėte ar išjungtumėte.

Pastaba.

  • Jei mygtuko „SET/Cancel“ nepaspaudžiate per 10 sekundžių nuo gero ar biologinio miego mygtuko paspaudimo, oro kondicionierius automatiškai grįžta į anksčiau nustatytą būklę.
  • Tikrasis nuotolinio valdymo pulto dizainas gali būti ir kitoks, tai priklauso nuo jūsų turimo modelio.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus