Skalbyklės valymo funkcijų ir skyrių apžvalga

Reguliari priežiūra užtikrina sklandų skalbyklės veikimą. Be to, taip drabužiai apsaugomi nuo bakterijų ir kvapų atsiradimo. Vadovaukitės toliau pateikiamomis instrukcijomis, kad skalbyklė būtų švaresnė ir higieniškesnė.

Iš priekio įkraunamos skalbyklės būgno valymo funkcija

„Samsung“ iš priekio įkraunamose skalbyklėse naudojamos veiksmingos būgno valymo funkcijos ECO DRUM CLEAN ir ECO DRUM CLEAN+ , kad iš vidinio būgno būtų pašalintos dulkės ir bakterijos. Atėjus laikui valyti būgną, skalbyklės valdymo skyrelyje užsidega lemputė, kuri primena jums, jog jau laikas išvalyti būgną. 

eco-drum-clean-function

Pastaba:

 • Faktinė valdymo skydelio išvaizda gali skirtis jūsų modelyje.
 • Šis vaizdas yra tik pavyzdys anglų kalba tačiau jis gali būti jūsų šalies kalba.
Funkcija ECO DRUM CLEAN

Funkcija ECO DRUM CLEAN padės jums automatiškai išvalyti skalbyklę, kad būtų pašalinti pelėsiai, kurių gali susikaupti būgno viduje. Rekomenduojama šį ciklą atlikti reguliariai, kad būgnas būtų išvalomas ir iš jo pašalinamos bakterijos. Šio ciklo metu vanduo įkaitinamas iki 60–70 °C, be to, pašalinami nešvarumai nuo guminio durelių tarpiklio. 

Kai naudojate ciklą ECO DRUM CLEAN, būgną galite valyti nenaudodami valomosios medžiagos.

Kaip naudoti funkciją ECO DRUM CLEAN
1 veiksmas. Paspauskite maitinimo mygtuką.
2 veiksmas. Rodmenų skydelyje parinkite funkciją ECO DRUM CLEAN.
3 veiksmas. Uždarykite dangtelį ir paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką.

Pastaba: NENAUDOKITE įprasto skalbiklio, kai naudojate ciklus ECO DRUM CLEAN ir ECO DRUM CLEAN+.

Funkcija ECO DRUM CLEAN+

Funkcija ECO DRUM CLEAN+, kaip ir ciklas ECO DRUM CLEAN, užtikrina skalbyklės švarumą, todėl pagerėja jos efektyvumas, ją rečiau reikia remontuoti, taip pat pailgėja jos eksploatavimo laikotarpis. Būgną taip pat galima valyti nenaudojant valomosios medžiagos.

ECO DRUM CLEAN+ priminimas valdymo skydelyje pradeda mirksėti kas 40 skalbimų. (Rekomenduojama reguliariai naudoti funkciją ECO DRUM CLEAN+. Jei pasigirsta aliarmo signalas, taip pat išvalykite nešvarumų filtrą.)

Kaip naudoti funkciją ECO DRUM CLEAN+ 
1 veiksmas.
 Paspauskite maitinimo mygtuką, kad skalbyklę įjungtumėte.
2 veiksmas. Sukdami ciklų rinkiklį parinkite ECO DRUM CLEAN+.
3 veiksmas. Palaikykite paspaustą paleidimo / pristabdymo mygtuką (palaikykite, kad paleistumėte).

eco-drum-clean-plus-function

Pastaba:

 • Faktinė valdymo skydelio išvaizda gali skirtis jūsų modelyje.
 • Šis vaizdas yra tik pavyzdys anglų kalba tačiau jis gali būti jūsų šalies kalba.

Įspėjimai

 • Kai naudojate ciklą ECO DRUM CLEAN, būgną galite valyti nenaudodami valomosios medžiagos. (NENAUDOKITE įprastos valomosios medžiagos, kai naudojate funkcija ECO DRUM CLEAN ir ECO DRUM CLEAN+.)
 • Chemikalų likučiai būgne gali pažeisti skalbinius ar skalbyklės būgną. 
 • Taip pat ciklo ECO DRUM CLEAN+ jokiu būdu nenaudokite, kai skalbyklėje yra skalbinių. Kitaip skalbiniai gali būti pažeisti arba gali sutrikti skalbyklės veikimas.

Apie ECO DRUM CLEAN+ priminimą

 • ECO DRUM CLEAN+ priminimas gali būti piktograma arba užsidegęs šviesos diodas – tai priklauso nuo modelio. 
 • Jei naudojamos piktogramos: valdymo skydelyje užsidega ECO DRUM CLEAN+ valymo piktograma. 
 • Jei naudojami šviesos diodai: užsidega šviesos diodas šalia ECO DRUM CLEAN+ arba valdymo skydelio parinkčių srityje. 
 • ECO DRUM CLEAN+ priminimas valdymo skydelyje pradeda mirksėti kas 40 skalbimų. Rekomenduojama reguliariai aktyvinti funkciją ECO DRUM CLEAN+. 
 • Kai šis priminimas pradeda mirksėti pirmą kartą, jį galite ignoruoti ir skalbti dar 6 kartus. Tačiau išskalbus 7 kartą, priminimas nebepasirodys. Jis bus rodomas tik po kito 40 skalbimų ciklo.
 • Net nutraukus paskutinį procesą, gali būti likusių 0 pranešimų. 
 • Ciklų ECO DRUM CLEAN+ skaičiavimą galite įrašyti paspausdami maitinimo mygtuką. Skalbyklė nebus sustabdyta ar išjungta, tačiau bus pažymėtas ciklų skaičius.
 • Net jei 0 neišnyksta, skalbyklė veiks normaliai.
 • Rekomenduojama šį ciklą paleisti reguliariai, kad būtų palaikomas tinkamas higieniškumo lygis.

Sužinokite, kuriuos skalbyklės skyrius reikia valyti

cleaning-part-overview-of-the-front-loading-washing-machine

Pastaba: faktinė skalbyklės išvaizda gali skirtis priklausomai nuo modelio.

Durų tarpiklio valymo vadovas

Reikia patikrinti būgninės skalbyklės guminį tarpiklį, kuris sumontuotas išilgai įkrovimo angos krašto. Tai būtina, nes dėl vandens susikaupimo guminiame tarpiklyje gali atsirasti pelėsis. Guminį tarpiklį nuvalę minkštu šepečiu ir virtuviniu rankšluosčiu, skalbyklės dureles reikia palikti atviras, kad visiškai išdžiūtų likęs vanduo.

 • Atidarykite skalbyklės dureles ir iš skalbyklės išimkite visus skalbinius.
 • Patikrinkite pilkos spalvos tarpiklį, kuris yra tarp durelių angos ir dėtuvės – pažiūrėkite, ar nėra sričių su dėmėmis.
 • Atitraukite sandariklį, kad patikrintumėte visas sritis po sandarikliu, pažiūrėkite, ar nėra pašalinių daiktų.
 • Tarpiklio sritį nuvalykite švelniu šepečiu, virtuviniu rankšluosčiu arba drėgnu audiniu.
 • Jei reikia išvalyti skalbiklį, pasidarykite chloro baliklio ir šilto vandentiekio vandens mišinį.
 • Tarpiklio sritį nušluostykite naudodami atskiestą tirpalą ir drėgną audinį.
 • Nuvalę tarpiklio sritį, ją gerai nušluostykite sausu audiniu ir palikite nudžiūti.
cleaning-door-seal

Pastaba: 

 • Jei valymas trunka ilgai, mūvėkite gumines pirštines, taip pat perskaitykite baliklio gamintojo instrukcijas, kad žinotumėte kaip tinkamai priemonę naudoti.
 • Jei dureles valysite naudodami chloro baliklį ar kitus valiklius, durelių tarpiklis gali deformuotis.
Skalbiklio stalčiuko valymas

1 veiksmas. Laikydami nuspaudę stalčiuko viduje esančią atlaisvinimo svirtį, ištraukite stalčiuką.

detergent-drawer-cleaning-1

2 veiksmas. Stalčiuko dalis nuplaukite tekančiu vandeniu naudodami minkštą šepetį.

detergent-drawer-cleaning-2

3 veiksmas. Minkštu šepečiu išvalykite stalčiuko angą.

detergent-drawer-cleaning-3

4 veiksmas. Į stalčiuką įkiškite skysto skalbiklio indelį. Stalčiuką įstumkite į angą ir jį uždarykite.

etergent-drawer-cleaning-4

Pastaba:

 • Faktinė skalbiklio stalčiuko išvaizda gali skirtis jūsų modelyje.
 • Norėdami pašalinti skalbimo priemonės likučius, būgnui esant tuščiam paleiskite ciklą RINSE+SPIN.
Kaip valyti vandens žarnos tinklelio filtrą

Kad nekiltų vandens tiekimo arba išleidimo problemų, rekomenduojama kartą ar du kartus per metus išvalyti vandens žarnos filtrą. Samsung skalbimo mašinos turi dviejų tipų filtrus – vienas filtras yra vandens žarnos viduje, o kitas filtras yra nešvarumų filtras skalbyklės apačioje. 

1 veiksmas. Atsukite žarną.

cleaning-mesh-filter-1

2 veiksmas. Replėmis nenaudodami daug jėgos nuimkite tinklelinį filtrą nuo skalbimo mašinos žarnos jungties.

cleaning-debris-filter-5

3 veiksmas. Nuskalaukite tekančiu vandeniu. Nuvalykite ne tik filtrą, bet ir sriegiuotos jungties vidų bei išorę.

cleaning-debris-filter-5

4 veiksmas. Filtrą įstatykite į jo vietą.

cleaning-debris-filter-5

5 veiksmas. Užsukite žarną ant skalbyklės.

cleaning-debris-filter-5
Kaip valyti nešvarumų filtrą

Nešvarumų filtrą rekomenduojama valyti 5 arba 6 kartus per metus, kad jis neužsikimštų.

1 veiksmas. Atidarykite nešvarumų filtro dangtelį. 

cleaning-debris-filter-1

2 veiksmas. Nuo avarinio išleidimo žarnos nuimkite baltą išleidimo kamštį ir į išleiskite vandenį. Vandens išleidimui naudokite dubenėlį.

cleaning-debris-filter-5

3 veiksmas. Kai iš pagalbinės išleidimo žarnos vanduo liaunasi tekėjęs, išimkite nešvarumų filtrą jį pasukdami prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukdami. 

cleaning-debris-filter-5

4 veiksmas. Nešvarumų filtrą nuvalykite minkštu šepečiu.

cleaning-debris-filter-1

5 veiksmas. Filtrą patikrinkite ir nuvalykite; jį sumontuokite įstatydami ir sukdami pagal laikrodžio rodyklę, kol jis tvirtai laikysis. Uždėkite avarinės išleidimo žarnos dangtelį ir jį taip pat užfiksuokite.

cleaning-debris-filter-1

6 veiksmas. Dangtelį uždėkite jį įdėdami į angas prieigos skydelio angos apačioje ir jį įstumdami arba nulenkdami aukštyn.

cleaning-mesh-filter-5

Pastaba: 

 • Nešvarumų filtro prieigos dangtelį atidaryti galite naudodami monetą – ją įkiškite į tarpą virš prieigos skydelio ir atsargiai dangtelį atidarykite.
 • Prieš atidarydami šį dangtelį, po juo padėkite rankšluostį arba indą, kad vanduo nepažeistų grindų.

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“  technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus