Ką reiškia „Samsung“ skalbimo mašinos informacijos kodai?

Kai skalbimo mašina nustoja veikti, jos ekrane pasirodo informacijos arba klaidos kodas. Patikrinkite toliau nurodytus kodus bei instrukcijas ir išbandykite pateiktus problemų sprendimo būdus. Jeigu kuris nors kodas nuolat pasirodo ekrane, kreipkitės pagalbos į „Samsung“ techninės priežiūros centrą

Kas yra informacijos kodas?

Skalbimo mašina rodo informacijos (arba klaidos) kodus, kurie gali padėti išsiaiškinti, kas vyksta su mašina. Todėl, jeigu skalbimo mašina nebeveikia, pirmiausia patikrinkite jos valdymo skydelį. Daugeliu atveju tai nėra mechaninė problema.

Dažnai rodomi informacijos kodai

4C, 4E, E1 

Netiekiamas vanduo.

- Patikrinkite, ar atsukti vandens čiaupai.

- Patikrinkite, ar nesusisukusios ir neužsikimšusios vandens žarnos.

- Patikrinkite, ar neužšalę vandens čiaupai.

- Patikrinkite, ar pakankamas skalbimo mašinos vandens slėgis.

- Patikrinkite, ar gerai prijungti šalto ir karšto vandens čiaupai.

- Išvalykite filtrą, nes jis gali būti užsikišęs.

- Pasirodžius informacijos kodui, visi mygtukai išjungiami 3 minutėms.

5C, 5E

Neišleidžiamas vanduo.

- Patikrinkite, ar neužšalusi ir neužsikimšusi vandens išleidimo žarna.

- Įsitikinkite, kad tinkama vandens išleidimo žarnos padėtis, priklausomai nuo jungimo tipo.

- Išvalykite nešvarumų filtrą, nes jis gali būti užsikišęs.

- Patikrinkite, ar į išleidimo sistemą einanti vandens išleidimo žarna yra visiškai tiesi.

- Jeigu informacijos kodas teberodomas, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

dC, dE

Neuždarytos skalbimo mašinos durelės.

- Įsitikinkite, kad durelės gerai uždarytos.

- Patikrinkite, ar durelėmis neprispausti skalbiniai.

OC, OE, OF

Per viršų išsiliejo vanduo.

- Po gręžimo ciklo skalbimo mašiną paleiskite iš naujo.

- Jeigu informacijos kodas teberodomas ekrane, kreipkitės į vietinį „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

Ub, UE

Neveikia gręžimo funkcija.

- Patikrinkite, ar vienodai pasiskirstę skalbiniai.

- Įsitikinkite, kad skalbimo mašina stovi ant plokščio, stabilaus paviršiaus.

- Vienodai paskirstykite skalbinius.

- Jeigu skalbti reikia vieną daiktą arba drabužį, ekrane pasirodys pranešimas, raginantis patikrinti mašiną.

AC, AE

Patikrinkite ryšį tarp pagrindinės ir pavaldžiosios PBA plokštės. 

- Išjunkite mašiną ir paleiskite ciklą iš naujo.

- Jeigu informacijos kodas teberodomas, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą

DDC, ddC

Skalbinių papildymo durelės atidarytos nepaspaudus paleidimo/pristabdymo mygtuko („Hold to Start“ (palaikyti, norint paleisti).

Šis pranešimas pasirodo, kai papildymo durelės atidaromos nepaspaudus paleidimo/pristabdymo mygtuko. Jeigu taip nutiktų, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Paspauskite papildymo dureles, kad jas gerai uždarytumėte. Tada paspauskite paleidimo/pristabdymo mygtuką (Hold to Start, liet. palaikyti, norint paleisti) ir bandykite dar kartą.

- Norėdami įdėti papildomų skalbinių mašinai pradėjus veikti, atidarykite papildymo dureles ir sudėkite skalbinius. Gerai uždarykite papildymo dureles. Tada paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką, kad tęstumėte mašinos darbą.

Pastaba. 

 • Jeigu rodomas informacijos kodas, nenurodytas šiame puslapyje, susiraskite instrukcijas pagal turimo mašinos modelio numerį.
 • Priklausomai nuo modelio, gali būti rodomas kitoks kodas.
 • Jeigu nepavyksta pašalinti skalbimo mašinos informacijos kodo, kreipkitės pagalbos į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

Papildomi informacijos kodai

Patikrinkite, ar šalto vandens tiekimo žarna gerai prijungta prie šalto vandens čiaupo. Jeigu ji prijungta prie karšto vandens čiaupo, per kai kuriuos ciklus skalbiniai gali išsitampyti.

 

Sprendimai

 • Patikrinkite, ar šalto vandens tiekimo žarna gerai prijungta prie šalto vandens čiaupo. 
 • Išjunkite mašiną ir paleiskite ciklą iš naujo.

Pastaba. 

 • Priklausomai nuo modelio, gali būti rodomas kitoks kodas.
 • Jeigu kuris nors kodas nuolat pasirodo ekrane, kreipkitės pagalbos į „Samsung“ techninės priežiūros centrą. 

Papildomo skalavimo rodmuo.

Sprendimai

 • Jeigu rodomas papildomo skalavimo kodas, vadinasi, išsibalansavo jutiklis.
 • Kodą atšaukite paspaudę bet kurį mygtuką.

Pastaba. 

 • Priklausomai nuo modelio, gali būti rodomas kitoks kodas.
 • Jeigu kuris nors kodas nuolat pasirodo ekrane, kreipkitės pagalbos į „Samsung“ techninės priežiūros centrą. 

Pagrindinių durų užrakinimas / atrakinimas neveikia taip, kaip turėtų.

Sprendimai

 • Išjunkite mašiną ir paleiskite ciklą iš naujo.

Pastaba. 

 • Priklausomai nuo modelio, gali būti rodomas kitoks kodas.
 • Jeigu kuris nors kodas nuolat pasirodo ekrane, kreipkitės pagalbos į „Samsung“ techninės priežiūros centrą. 

Papildomų durų užrakinimo / atrakinimo funkcija neveikia taip, kaip turėtų.

Sprendimai

 • Išjunkite mašiną ir paleiskite ciklą iš naujo.

Pastaba. 

 • Priklausomai nuo modelio, gali būti rodomas kitoks kodas.
 • Jeigu kuris nors kodas nuolat pasirodo ekrane, kreipkitės pagalbos į „Samsung“ techninės priežiūros centrą. 

Patikrinkite vandens išleidimo žarną.

Sprendimai

 • Patikrinkite, ar vandens išleidimo žarnos galas nėra ant grindų.
 • Patikrinkite, ar vandens išleidimo žarna neužsikimšusi.

Pastaba. 

 • Priklausomai nuo modelio, gali būti rodomas kitoks kodas.
 • Jeigu kuris nors kodas nuolat pasirodo ekrane, kreipkitės pagalbos į „Samsung“ techninės priežiūros centrą. 

Patikrinkite būgno variklio veikimą.

Sprendimai

 • Bandykite ciklą paleisti iš naujo.

Pastaba. 

 • Priklausomai nuo modelio, gali būti rodomas kitoks kodas.
 • Jeigu kuris nors kodas nuolat pasirodo ekrane, kreipkitės pagalbos į „Samsung“ techninės priežiūros centrą. 

Patikrinkite pulsatoriaus variklio veikimą.

Sprendimai

 • Bandykite ciklą paleisti iš naujo.

Pastaba. 

 • Priklausomai nuo modelio, gali būti rodomas kitoks kodas.
 • Jeigu kuris nors kodas nuolat pasirodo ekrane, kreipkitės pagalbos į „Samsung“ techninės priežiūros centrą. 

MEMS jutiklis neveikia taip, kaip turėtų. MEMS jutiklis – tai vibracijos jutiklis, pranešantis valdymo plokštei, kad mašina yra išsibalansavusi.

Sprendimai

 • Išjunkite mašiną ir paleiskite ciklą iš naujo.

Pastaba. 

 • Priklausomai nuo modelio, gali būti rodomas kitoks kodas.
 • Jeigu kuris nors kodas nuolat pasirodo ekrane, kreipkitės pagalbos į „Samsung“ techninės priežiūros centrą. 

Šis kodas gali būti rodomas, jeigu buvo pertrauktas mašinos maitinimas arba mašinai buvo tiekiama nepastovi elektros srovė. (Užregistruota žema įtampa arba reikia patikrinti elektroninius valdiklius.)

Sprendimai

 • Patikrinkite, ar gerai tiekiamas maitinimas.
 • Patikrinkite, ar prijungtas maitinimo laidas.

Pastaba. 

 • Priklausomai nuo modelio, gali būti rodomas kitoks kodas.
 • Jeigu kuris nors kodas nuolat pasirodo ekrane, kreipkitės pagalbos į „Samsung“ techninės priežiūros centrą. 

Patikrinkite šildymo naudojant aukštą temperatūrą sistemą. 

Sprendimai

 • Išjunkite mašiną ir paleiskite ciklą iš naujo.

Pastaba. 

 • Priklausomai nuo modelio, gali būti rodomas kitoks kodas.
 • Jeigu kuris nors kodas nuolat pasirodo ekrane, kreipkitės pagalbos į „Samsung“ techninės priežiūros centrą. 

Vandens lygio jutiklis neveikia taip, kaip turėtų.

Sprendimai

 • Išjunkite mašiną ir paleiskite ciklą iš naujo.

Pastaba. 

 • Priklausomai nuo modelio, gali būti rodomas kitoks kodas.
 • Jeigu kuris nors kodas nuolat pasirodo ekrane, kreipkitės pagalbos į „Samsung“ techninės priežiūros centrą. 

Patikrinkite ryšį tarp pagrindinės ir inverterio PBA plokštės.

Sprendimai

 • Patikrinkite inverterio spausdintinę plokštę ir laidus.
 • Priklausomai nuo būsenos, mašina gali automatiškai pradėti vėl veikti normaliai.
 • Išjunkite mašiną ir paleiskite ciklą iš naujo.

Pastaba. 

 • Priklausomai nuo modelio, gali būti rodomas kitoks kodas.
 • Jeigu kuris nors kodas nuolat pasirodo ekrane, kreipkitės pagalbos į „Samsung“ techninės priežiūros centrą. 

PC, PE

Kai nepavyksta aptikti sankabos padėties.

PC1, PE1

Aptikus sankabos padėtį, jeigu siunčiamas netinkamas sankabos padėties signalas.

Sprendimai

 • Kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

Pastaba. 

 • Priklausomai nuo modelio, gali būti rodomas kitoks kodas.
 • Jeigu kuris nors kodas nuolat pasirodo ekrane, kreipkitės pagalbos į „Samsung“ techninės priežiūros centrą. 

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“ technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus