Ką reiškia indaplovės informacijos kodai?

Jeigu indaplovės ekrane rodomas kodas, kurį sudaro skaitmenys ir raidės, vadinasi iškilo problemų su indaplove. Toliau pateikiamas informacinis sąrašas, kuris padės nustatyti, kokia problema iškilo ir kokių veiksmų reikia imtis. Jeigu indaplovės rodomo informacijos kodo čia nėra, atsisiųskite naudotojo vadovą, skirtą būtent jūsų turimam modeliui, – eikite į puslapį, skirtą vadovams ir instrukcijoms.

Indaplovės indikatorius.

Informacijos, arba klaidos, kodai

LC, LE

Nuotėkio patikra

- Užsukite vandens tiekimo čiaupą. Savo namų srovės išjungiklių skyde išjunkite indaplovės srovės išjungiklį. Tada kreipkitės į meistrą dėl remonto.

4C, 4E

Vandens tiekimo patikra

- Patikrinkite, ar neužsuktas vandens tiekimo čiaupas.

- Įsitikinkite, kad neatjungtas vandens tiekimas.

- Patikrinkite, ar vandens įleidimo sklendė arba linija nėra užšalusi arba užsikimšusi dėl pašalinių objektų.

5C, 5E

Vandens išleidimo linijos patikra

- Užsukite vandens tiekimo čiaupą. Patikrinkite, ar neužšalusi arba neužlinkusi vandens išleidimo žarna. 

- Užsukite vandens tiekimo čiaupą. Patikrinkite, ar siurblio viduje neužakusi vandens išleidimo anga.

HC, HE

Šildymo naudojant aukštą temperatūrą patikra

- Veikimo patikra. Ištuštinkite indaplovę, įdėkite ploviklio ir paleiskite ciklą.

- Jeigu problemos išspręsti nepavyko, savo namų srovės išjungiklių skyde išjunkite indaplovės srovės išjungiklį. Tada kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

3C, 3E

Siurblio veikimo patikra.

- Veikimo patikra. Išjunkite indaplovę ir vėl ją įjunkite.

PC, PE

Srauto dalytuvo patikra

- Rodomas sugedus srauto dalytuvo sklendei.

CA

Ryšio tarp pagrindinės ir pavaldžiosios PBA plokštės patikra

- Rodomas, kai grandinė atvira arba nutrūkęs ryšio laidas.

bC2, bE2

Mygtukų patikra

- Rodomas ilgiau nei 30 sekundžių spaudžiant bet kurį mygtuką.

- Pabandykite paspaudinėti mygtukus. Nuo jutiklinio ekrano sausu rankšluosčiu nuvalykite drėgmę arba pašalinius objektus.

Pastaba. 

  • Jeigu kuris nors informacijos kodas nuolat pasirodo ekrane, kreipkitės į vietinį „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
  • Jeigu išsilieja vanduo, prieš skambindami techninės priežiūros tarnybai užsukite vandentiekio vandenį.
  • Jeigu dėl išsiliejimo arba nedidelio nuotėkio vandens prisikaupė dugninėje, prieš indaplovę paleidžiant iš naujo tą vandenį reikia išpilti.
  • Modeliuose su skaitmeniniu ekranu informacijos kodai iš tikrųjų bus rodomi ekrane. Modeliuose be ekranų blyksės lemputės. Jeigu indaplovė neveikia taip, kaip turėtų, mūsų vadove žiūrėkite, kaip interpretuoti kodus.

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“ technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus