Ką daryti, jeigu kyla telefono įkrovimo, įjungimo arba perkrovimo problemų?

Telefonas, kurio nepavyksta įkrauti arba įjungti, gali sukelti didelių nepatogumų. Jeigu įdiegus naujinį telefonas vis pakartotinai įjungiamas iš naujo, bet jo operacinės sistemos niekaip nepavyksta paleisti, užstrigo jo paleidimo ciklas. Dėl trečiųjų šalių programėlių telefonas gali būti kartais arba nuolat paleidžiamas iš naujo. Tokiu atveju vykdykite toliau nurodytus veiksmus, kad šias problemas išspręstumėte.

Prieš išbandydami toliau pateiktas rekomendacijas būtinai patikrinkite, ar jūsų įrenginio programinė įranga ir susijusios programėlės atnaujintos į naujausią versiją. Toliau nurodyta tvarka patikrinkite, kaip atnaujinti savo mobiliojo įrenginio programinę įrangą. 

1 veiksmas. Eikite į Nustatymai > Program. įrang. naujinimas.

2 veiksmas. Palieskite Atsisiųsti ir įdiegti

3 veiksmas. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. 

Ką daryti, jeigu telefono nepavyksta įkrauti?

Dažniausiai pasitaikančios priežastys, dėl kurių prietaiso nepavyksta įkrauti: 

  • Sugedęs laidas, kroviklis, maitinimo tinklo lizdas arba adapteris
  • Nešvarumai ar kiti pašaliniai objektai kroviklio jungtyje
  • Įkrovimą pertraukia trečiųjų šalių programėlės
  • Reikia atnaujinti programinę įrangą 

Pirmas patikrintinas dalykas – išsiaiškinti, ar problema nėra susijusi su kroviklio arba įkrovimo laidu. 

1 veiksmas. Naudokite kroviklį, kurį gavote su įrenginiu.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar nėra apgadinimų. 

3 veiksmas. Pabandykite prijungti naują laidą. 

4 veiksmas. Bandykite jungti prie kito maitinimo šaltinio. 

Viena dažniausiai pasitaikančių įkrovimo problemų yra nešvarumai, dulkės arba kiti pašaliniai objektai, kurie užkemša kroviklio jungtį. Kroviklio jungtyje gali kauptis nešvarumai arba dulkės, todėl krovimo laidas tinkamai neprijungiamas prie jungties viduje esančių krovimo kontaktų. Dėl to telefono nepavyksta gerai įkrauti arba jis neįkraunamas visiškai. 

1 veiksmas. Išjunkite įrenginį. 

2 veiksmas. Į kroviklio jungtį pašvieskite žibintuvėliu ir ją apžiūrėkite. Jeigu kroviklio jungtyje matyti dulkių arba nešvarumų ir jie dengia metalinius krovimo kontaktus, jungtį riekia išvalyti. 

3 veiksmas. Nestipriai pūstelėkite į kroviklio jungtį, kad iš jos išpūstumėte dulkes ir nešvarumus. 

4 veiksmas. Jeigu kroviklio jungtis vis tiek užsikimšusi, nuneškite telefoną meistrui, kad išvalytų. 

Pastaba. Į kroviklio jungtį nekiškite jokių objektų. Taip kroviklio jungtį galima sugadinti.

Įrenginio nepavyks įkrauti, jeigu kroviklio jungtyje jis aptiks vandens arba drėgmės. Tai apsauginė priemonė, užtikrinanti, kad įrenginys bus apsaugotas nuo gedimo ir korozijos. Jeigu įrenginys kroviklio jungtyje aptiks vandens, ekrane virš kroviklio jungties arba pranešimų skydelyje gali pasirodyti vandens lašo piktograma. Jeigu pamatysite vandens lašo piktogramą, būtinai išjunkite įrenginį ir palaukite, kol jis išdžius. 

Paprastai per kelias valandas drėgmė išgaruoja pati, tačiau taip pat galit pabandyti ją pašalinti atsargiai papūsdami arba pūsdami vėsų, sausą orą į jungtį. Jeigu vandens lašo piktograma vis tiek neišnyko, bet esate tikri, kad kroviklio jungtis sausa, pabandykite išjungti ir vėl įjungti įrenginį. 

Jeigu piktograma neišnyks ir po to, išvalykite USB spartinančiąją atmintinę:

1 veiksmas. Eikite į Nustatymai > palieskite Programėlės

2 veiksmas. Palieskite piktogramą Daugiau parinkčių (trys vertikalūs taškai) > palieskite Rodyti sistemos programėles

3 veiksmas. Slinkite žemyn, tada palieskite USB nustatymai.

4 veiksmas. Palieskite Saugykla > palieskite Valyti duomenis ir Valyti spartinančiąją atmintinę.

Norėdami patikrinti, ar problema susijusi su programine įranga, pabandykite įrenginį paleisti iš naujo, kol jis dar nevisiškai išsikrovęs.

1 veiksmas. Išjunkite įrenginį ir 10 sekundžių palaukite.

2 veiksmas. Prijunkite kroviklį, kurį gavote su įrenginiu. 

Galima iš naujo paleisti įrenginio operacinę sistemą naudojant mygtukus. Jeigu įrenginys neturi pradžios mygtuko arba atskiro įjungimo mygtuko, tokio kaip modeliuose „Note10“, „Fold“, „Z Flip“ ir kituose naujesniuose modeliuos, vienu metu paspauskite garsumo padidinimo ir šoninį mygtukus. Kai įrenginys suvibruos ir pasirodys „Samsung“ logotipas, atleiskite mygtukus, kad įrenginys būtų paleistas iš naujo. 

Ką daryti, jeigu telefono nepavyksta įjungti

Jeigu nepavyksta įjungti telefono arba jo maitinimo, išmėginkite toliau nurodytus dalykus. 

1 veiksmas. Patikrinkite, ar telefonas pakankamai įkrautas. 

Jei baterija visiškai išsikrovusi, įrenginys neįsijungs. Prieš įjungdami įrenginį visiškai įkraukite bateriją naudodami su įrenginiu gautą kroviklį.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar nesugadinta telefono kroviklio jungtis. 

Atidžiai apžiūrėkite telefoną ir įsitikinkite, kad jis neperkaitęs, neišsipūtęs ir neapgadintas. Taip pat apžiūrėkite telefono kroviklio jungtį ir pašalinkite bet kokius nešvarumus arba pašalinius objektus. 

3 veiksmas. Įsitikinkite, kad naudojate tinkamą kroviklį, kurį gavote su įrenginiu, arba kitokį tinkamą kroviklį. 

Jei kroviklio įtampa, srovės stipris ar kištuko tipas ne tokie patys, kaip su telefonu gauto kroviklio, telefoną galite smarkiai sugadinti. 

Ką daryti, jeigu telefonas pakartotinai vis paleidžiamas iš naujo

Galite atlikti programinės įrangos naujinimą, gamintojo nustatymų atstatymą arba įjungti saugųjį režimą, kad pirmiausia nustatytumėte, ar problema kilo dėl kokios nors programėlės. 

1 variantas. Rankiniu būdu atsisiųskite programinės įrangos naujinius. 

Eikite į Nustatymai > palieskite Programinės įrangos naujinimas > palieskite Tikrinti, ar yra naujinių

2 variantas. Naudokite saugiojo režimo funkciją, kad nustatytumėte, kuri programėlė kelia problemų. 

Kad atvertumėte saugųjį režimą, visiškai išjunkite telefoną, vėl jį įjunkite, tada paspauskite ir palaikykite garsumo mažinimo mygtuką. 

3 variantas. Jeigu užstrigo telefono paleidimo ciklas, galite atstatyti jo gamintojo nustatymus. 

    1 veiksmas. Paleiskite telefoną „Android Recovery“ režimu.

  • Jeigu įrenginys turi atskirą „Bixby“ mygtuką: vienu metu paspauskite Bixbygarsumo didinimo ir įjungimo mygtukus.
  • Jeigu įrenginys neturi pradžios mygtuko arba atskiro įjungimo mygtuko: vienu metu paspauskite ir palaikykite garsumo didinimo ir šoninį mygtukus.

    2 veiksmas. Garsumo didinimo ir garsumo mažinimo mygtukais pasirinkite Ištrinti visus naudotojo duomenis arba Išvalyti duomenis /Gamintojo nustatymų atstatymas, tada paspauskite įjungimo mygtuką.

    3 veiksmas. Garsumo didinimo ir mažinimo mygtukais patvirtinkite pasirinkimą, tada paspauskite įjungimo mygtuką.

    4 veiksmas. Kai bus baigtas gamintojo nustatymų atstatymas, paspauskite įjungimo mygtuką, kad pasirinktumėte Paleisti įrenginį iš naujo.

    5 veiksmas. Kai įrenginys bus paleistas iš naujo, įveskite paskyros informaciją, kad gautumėte prieigą prie įrenginio. 

Jeigu šiais veiksmais telefono arba planšetinio kompiuterio problemų išspręsti nepavyko, kreipkitės į paramos centrą dėl remonto. 

Pastaba. 

  • Atstačius gamintojo nustatymus visi naudotojo duomenys bus pašalinti. Norint atrakinti telefoną arba planšetinį kompiuterį, reikės pirmiau sinchronizuotos „Google“ paskyros informacijos. 
  • Atstačius aparatinės įrangos gamintojo nustatymus iš telefono bus pašalinta visa informacija. Bus prarasta visa informacija, kurios atsarginė kopija nebuvo išsaugota internete arba SD kortelėje. 

Pastaba. Įrenginio ekrano nuotraukos ir meniu gali skirtis priklausomai belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėjo, įrenginio modelio ir programinės įrangos versijos.

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“ technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus