Kaip tvarkyti programėles „Samsung“ išmaniajame telefone?

Į savo išmanųjį telefoną galite atsisiųsti įvairiausių mobiliųjų programėlių, kurios praplės telefono galimybes. Tam, kad programėlėmis naudotis būtų paprasčiau, jas galite pritaikyti savo kasdienėms reikmėms (pvz., išdėstyti jums patogiu būdu, sugrūpuoti į aplankus ar ištrinti). Toliau paaiškiname kaip tai padaryti.

Skirtingoms programėlėms veikti taikomi skirtingi minimalūs reikalavimai. Didesnėms ir sudėtingesnėms programėlėms paprastai tinkamai veikti reikia naujausios operacinės sistemos versijos. Senesniuose prietaisuose gali nepavykti įdiegti tam tikrų programėlių, o kai kurioms programėlėms veikti turi būti įstatyta SIM kortelė (pvz., „WhatsApp“).

Norėdami atsisiųsti programėlę iš „Play Store“, turėsite susikurti „Google“ arba „Play Store“ paskyrą. Jei norite siųstis programėles per „Galaxy Apps“, galite naudoti savo „Samsung“ paskyrą.

Įsidėmėkite: Veiksmai kiekviename prietaise yra tokie patys, bet piktogramos ir vaizdas ekrane gali šiek tiek skirtis nuo toliau pateikiamų iliustracijų. Tai priklauso nuo jūsų turimo prietaiso bei jame įdiegtos operacinės sistemos.

Perjungimas tarp „Pradžios“ ir „Programėlių“ ekrano

Programų ekraną pasieksite Pradžios ekraną perbraukę aukštyn arba žemyn. Norėdami grįžti į Pradžios ekraną, Programų ekrane perbraukite aukštyn arba žemyn.

Perbraukti aukštyn arba žemyn Pradžios ekrane

Arba galite paliesti Programų piktogramą ir pereiti į Programų ekraną. Jei Programų piktogramos ekrane nematote, atlikite šiuos veiksmus: 

1 Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite ant tuščios ekrano vietos.
2 Palieskite „Nustatymai“.
Palieskite „Pradžios ekrano nustatym.“
3 Jei turite „Android 11“ ar naujesnę versiją, paslinkite „Rodyti programų ekrano mygtuką pradžios ekrane“ jungiklį norėdami įjungti šią funkciją. Jei turite senesnę versiją, palieskite „Programų mygtukas“, pasirinkite „Rodyti programų mygtuką“ ir palieskite „Taikyti“.
Pasirinkite mygtuką „Rodyti programas“
4

Dabar Programų piktogramą matysite Pradžios ekrano apačioje.

Dabar mygtukas bus rodomas kaip programa
Programėlių atsisiuntimas

Norėdami atsisiųsti programėlę į savo telefoną, atlikite šiuos veiksmus:

1 Pradžios ekrane palieskite mygtuką „Programėlės“ arba perbraukite į viršų arba žemyn, kad būtų atvertas programėlių ekranas.
Perbraukti aukštyn arba žemyn Pradžios ekrane
2 Palieskite „Play Store“ arba atidarykite „Samsung“ aplanką ir prieikite prie „Galaxy Store“ parduotuvės. Šiame pavyzdyje naudosime „Play Store“.
Palieskite „Play Store“
3 Įveskite norimos atsisiųsti programos pavadinimą ir pasirinkite ją iš siūlymų sąrašo.
Įveskite norimos atsisiųsti programos pavadinimą
4 Palieskite „Įdiegti“.
Palieskite „Įdiegti“
5 Norėdami paleisti programą, palieskite „Atidaryti“ arba palieskite naujai atsisiųstos programos piktogramą Programų ekrane.
Palieskite „Atidaryti paleisti programą“
Programėlių pridėjimas prie pagrindinio ekrano

Norėdami pridėti programėlę prie pradžios ekrano, atlikite šiuos veiksmus: 

1 Pradžios ekrane palieskite mygtuką „Programos“ arba perbraukite į viršų arba žemyn - taip pereisite prie Programų ekrano.
Perbraukti aukštyn arba žemyn Pradžios ekrane
2 Palieskite ir palaikykite ant programos, kurią norite perkelti į kitą vietą.
3 Palieskite „Pridėti pradžios ekrane”.
Palieskite „Pridėt programų pradžios ekrane”

Įsidėmėkite: Jei programėlė jau yra Pradžios ekrane, jos pakartotinai nebepridėsite. Norėdami pašalinti programėlę iš pradžios ekrano, palieskite ir palaikykite programėlės piktogramą ir pasirinkite „Šalinti“. 

Jei norite pakeisti programų išdėstymą, tiesiog palieskite ir palaikykite ant programos ir nuvilkite ją į norimą vietą.

Programėlių grupavimas ir aplankų kūrimas

Kad ekranas būtų tvarkingas ir galėtumėte lengviau prieiti ir paleisti dažniausiai naudojamas programas, mobiliąsias programas galite grupuoti aplankuose. Tai galima padaryti dviem būdais:

1 Pradžios ekrane arba Programų ekrane paliesti ir palaikyti ant programos, po to nuvilkti ją ir uždėti virš kitos programos.
Palieskite ir palaikykite ant programos
2 Atsidarys aplanko rėmas.
3 Palieskite „Aplanko pavadinimas“ ir įveskite aplanko pavadinimą.
Numeskite programą virš kitos programos

Arba:

1 Palieskite ir palaikykite ant programos, tuomet iššokančiame lange paspauskite „Pasirinkti“.
Pasirinkite elementus
2 Pasirinkite norimas į aplanką grupuoti programas ir palieskite „Kurti aplanką“ ekrano viršuje.
Pasirinkite norimus grupuoti elementus
3 Kai atidaromas aplanko rėmas, palieskite „Aplanko pavadinimas“ ir įveskite pavadinimą.

Norėdami pridėti daugiau programų, aplanke palieskite „Pridėti programų“ arba (+), pažymėkite programas varnele ir spauskite „Atlikta“. Taip pat programą galite pridėti nuvilkdami ją į aplanką.

Pažymėkite norimas pridėti programas varnele ir palieskite „Pridėti“

Norėdami ištrinti aplanką, tiesiog palieskite ir palaikykite aplanką, po to palieskite „Trinti aplanką“. Bus ištrintas tik aplankas. Aplanke esančios programos bus perkeltos į Programų ekraną.

Palieskite ir palaikykite ant aplanko, paskui palieskite „Trinti aplanką“
Programėlių atnaujinimas

Atnaujinkite programėles, kad jos veiktų našiau, būtų ištaisytos klaidos arba galėtumėte naudotis naujomis funkcijomis, pridedamomis periodiškai atnaujinant. Programėles galite atnaujinti rankiniu būdu arba nustatyti, kad jos būtų atnaujinamos automatiškai.

Programėlių atnaujinimas rankiniu būdu:

1 Paleiskite „Play“ parduotuvę.
2 Palieskite „Google“ paskyros piktogramą (apskritimas ekrano viršutiniame dešiniajame kampe).
Palieskite paskyros piktogramą ekrano viršutiniame dešiniajame kampe
3 Palieskite Programų ir įrenginio tvarkymas.
Telefone palieskite „Programų ir įrenginio tvarkymas“
4 Dalyje Apžvalga rasite bet kokius galimus naujinius:

  • Jei norite atnaujinti kai kurias programas, palieskite Žr. išsamią informac.
  • Jei norite atnaujinti visas programas, palieskite Atnaujinti viską.
Dalyje „Apžvalga“ galimi naujiniai

Jei rodomas pranešimas „Naujinių nėra“, reiškiasi, jog visos programėlės yra atnaujintos.

Automatinis programų atnaujinimas:

1 Atidarykite „Play“ parduotuvę.
2 Palieskite „Google“ paskyros piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe.
3 Palieskite Nustatymai.
Nueikite į savo paskyros nustatymus
4 Palieskite Tinklo nuostatos.
Telefone palieskite „Tinklo nuostatos“
5 Pasirinkite Programos atsisiuntimo nuostata, o tada pasirinkite norimą nuostatą.

  • Naudojant bet kurį tinklą
  • Tik „Wi-Fi“ ryšiu
  • Klausti kiekvieną kartą
Telefone pasirinkite norimą nuostatą

Pastaba. Jei pasirinksite „Naudojant bet kurį tinklą“, gali būti taikomi duomenų mokesčiai.

Įspėjimų tvarkymas

Kartais programėlės jums gali siųsti įspėjimus. Galite pasirinkti, iš kurių programėlių norite gauti įspėjimus ir blokuoti tų programėlių įspėjimus, iš kurių įspėjimų gauti nenorite. 

Nustatymai > Programos > iš sąrašo pasirinkite norimą programėlę > Pranešimai > perjunkite slankiklį ties Rodyti pranešimus

Pastaba. Programėlių pranešimų nustatymai priklauso nuo „Android“ versijos, įdiegtos jūsų įrenginyje.

Programėlių nustatymai ir leidimai

Ši funkcija prieinama „Android 7.0 Nougat“ ir naujesnėse operacinėse sistemose.

1 Eikite Nustatymai, tada palieskite Programos.
Įrenginio nustatymuose palieskite „Programos“
2 Palieskite papildomų parinkčių piktogramą (trys vertikalūs taškai).
Papildomų parinkčių piktograma
3 Palieskite Specialioji prieiga.
Pasirinkta specialioji prieiga
4 Pasirinkite prieigą, pvz. „Visi failai pasiekiami“, ir pasirinkite kokios programėlės turės prieigą prie jūsų failų.
Leidimų tvarkymas
1 Eikite Nustatymai, tada palieskite Programos.
Įrenginio nustatymuose palieskite „Programos“
2 Palieskite papildomų parinkčių piktogramą (trys vertikalūs taškai).
Papildomų parinkčių piktograma
3 Palieskite Leidimų tvarkyklė.
Pasirinkta specialioji prieiga
3 Pasirinkite funkciją, kurią norite valdyti ir peržiūrėkite programėles, kurios turi prieigą prie tos telefono funkcijos. Jei reikia, leidimą galite atšaukti pasirinkdami Neleisti.
Programėlių ištrynimas

Norėdami išdiegti atsisiųstą programą, palieskite ir palaikykite ant programos, pasirinkite parinktį „Pašalinti“.

Palieskite ir palaikykite ant programos, pasirinkite „Pašalinti“

Norėdami patvirtinti pašalinimą, spauskite „Gerai“. 
 

Yra numatytųjų programų, kurių iš prietaiso pašalinti negalima. Jų veikimą galima išjungti paliečiant ir palaikant ant programos ir pasirenkant parinktį „Išjungti“.

Kaip perkelti programėlę į SD kortelę?

Pastaba. Dauguma programėlių sukurtos taip, kad būtų paleidžiamos iš vidinės telefono saugyklos, o ne iš SD kortelių. Kai kurie kūrėjai leidžia programėles perkelti į SD kortelę, bet tai gali sukelti naudojimo problemų. PATARIMAS. Jei bandote sutaupyti vietos telefono saugykloje, prieš  perkeldami programėles pirmiausia pabandykite nustatyti, kad į SD kortelę būtų įrašomos nuotraukos ir vaizdo įrašai (arba per „Wi-Fi“ būtų daromos jų atsarginės kopijos debesyje).

1 Eikite Nustatymai, tada palieskite Programos.
Nustatymuose palieskite „Programos“
2 Pasirinkite programėlę.
Pasirinkite programėlę, kurią norite perkelti
3 Palieskite Saugykla.
Telefone palieskite „Saugykla“
4 Palieskite Keisti.
Telefone palieskite „Keisti“

Pastaba. Jei parinktis „Keisti“ yra pilkos spalvos arba jos nėra, vadinasi, jog šios programėlės perkelti į SD kortelę negalima.

5 Palieskite SD kortelė.
6 Palieskite Perkelti.
Dviejų programėlių paleidimas vienu metu

Vienu metu paleisti dvi programėles gali būti naudinga, kai tuo pačiu metu darote kelis dalykus, pavyzdžiui, žiūrėdami „YouTube“ vaizdo įrašą tikrinate „WhatsApp“ žinutes. Dvi programėles paleisti vienu metu galima dviem būdais: naudojant padalinto ekrano rodinį arba iškylantįjį rodinį. Šiuos rodinius galite pasiekti per funkciją „Kraštiniai skydeliai“ arba naudodami neseniai naudotų programėlių mygtuką.

Naudodami funkciją „Kraštiniai skydeliai“:

Pastaba. Kelių langu formatas prieinamas tik „Android 7“ ar naujesnėse progaminės įrangos versijose. Kelių langų formatą galite naudoti  dviem naršyklės langams  atverti (pvz., „Samsung“ internetas + „Samsung“ internetas).

Pirmiausia įsitikinkite, kad funkcija „Kraštiniai skydeliai“ įjungta:

1. Nueikite į Nustatymai, tada palieskite Ekranas.

2. Palieskite Kraštiniai skydeliai.

3. Palieskite jungiklį, kad aktyvintumėte Kraštinius skydelius.

 

Grįžkite į pradžios ekraną ir atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1 Ekrano dešinėje pusėje, kur matote kraštinių skydelių ąselę, perbraukite iš dešinės į kairę.
Kraštinių skydelių ąselė
2 Palieskite programėlę, kurią norite paleisti.
3 Ekrane dar kartą perbraukite iš dešinės į kairę, kad būtų vėl parodyta kraštinių skydelių ąselė.
4 Nutempkite antrą programėlę į pagrindinį ekraną, kad ji būtų rodoma padalintame ekrane.

Naudodami neseniai naudotų programėlių mygtuką:

1 Paleiskite programėles, kurias norite atverti vienu metu, tada grįžkite į pradžios ekraną.
2 Palieskite neseniai naudotų programėlių piktogramą (trys vertikalūs brūkšniai apatiniame kairiajame kampe).
Papildomų parinkčių piktograma
3 Palieskite ir palaikykite pirmosios programėlės, kurią norite paleisti, piktogramą.
4 Nuvilkite programėlę į langą, ant kurio parašyta „Nuvilkite čia, jei norite iškylančiojo lango rodinio“.
Rodomos padalinto ekrano rodinio ir iškylančiojo rodinio parinktys
5 Perbraukite kairėn ar dešinėn, kad rastumėte kitos programėlės piktogramą, tada palieskite ant piktogramos, kad paleistumėte antrą programėlę.

Pastaba. Ne visų tipų programėles galima atidaryti padalinto ekrano rodinyje arba iškylančiajame rodinyje, todėl palietę programėlių piktogramas ne visada matysite šią parinktį.

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“  technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Norėdami išsiųsti savo atsiliepimą, spustelėkite žemiau esantį mygtuką „Pateikti“.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus