„Note10“ funkcijos „AR Doodle“ naudojimas

Galite daryti juokingus vaizdo įrašus su virtualia rašysena ranka arba piešiniais ant veido ar bet kur kitur. Kai kamera atpažįsta veidą arba erdvę, piešiniai ant veido seks judantį veidą, o piešiniai ant erdvės bus užfiksuoti toje pačioje vietoje, net jei kamera judės.

1 Paleiskite programą Camera ir filmavimo režimų sąraše palieskite Video.
2 Palieskite ir pasirinkite norimą režimą. Kai kamera atpažins subjektą, ekrane pasirodys atpažinimo sritis.
  • „Face“ (veidas): piešinys ant veido.
  • „Everywhere“ (visur): piešinys bet kur kitur.
Note10 kamera atpažįsta ant supynių esančio berniuko veidą

*Šis vaizdas yra tik pavyzdys anglų kalba, tačiau jis gali būti jūsų šalies kalba.

3 Rašykite arba pieškite atpažinimo srityje. Jei paliesite Įrašymo piktograma ir tada pradėsite piešti, galite filmuoti save piešiantį.
piešiama ant supynių esančio berniuko veido naudojant Note10

*Šis vaizdas yra tik pavyzdys anglų kalba, tačiau jis gali būti jūsų šalies kalba.

4 Palieskite Įrašymo piktograma vaizdui įrašyti.
5 Palieskite Sustabdymo piktograma vaizdo įrašymui sustabdyti. Vaizdo įrašus galite peržiūrėti ir juos bendrinti galerijoje.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus