Kaip prijungti garso juostą prie televizoriaus per „Wi-Fi“ tinklą?

„Samsung“ garso juostą prie televizoriaus galima prijungti keliais būdais. Vienas iš jų - prijungimas per „Wi-Fi“ tinklą. Garso juostą prie televizoriaus galite prijungti ir per „Bluetooth“.

Prijungimo per „Wi-Fi“ privalumai

Jei svarstote, kaip prijungti garso juostą prie televizoriaus, rekomenduojame naudoti „Wi-Fi“ ryšį. Kai prijungiate įrenginius naudodami „Wi-Fi“ tinklą, galite naudotis toliau nurodytais privalumais.

Prijungimo per „Wi-Fi“ privalumai

 • Platesnis diapazonas: „Wi-Fi“ leidžia naudoti platesnį diapazoną nei „Bluetooth“. Paprastai „Bluetooth“ ryšys galimas tik 10 metrų atstumu. Tuo tarpu „Wi-Fi“ ryšys priklauso tik nuo „Wi-Fi“ signalo stiprumo.
 • Kelios jungtys: Kai naudojate „Wi-Fi“, prie tinklo galite prijungti kelias garso juostas. Tai įmanoma dėl plataus „Wi-Fi“ diapazono. Todėl galite vienu metu naudoti „Wireless Audio 360“ sistemas ir mėgautis aukštos kokybės garsu.

Ką reikėtų patikrinti prieš prijungiant garso juostą

Yra trys dalykai, kuriuos reikia patikrinti prieš bandant prijungti „Samsung“ garso juostą prie „Wi-Fi“. Peržiūrėkite toliau nurodytus dalykus.

Ką reikėtų patikrinti prieš prijungiant garso juostą

 • Įsitikinkite, kad jūsų televizorius išleistas po 2013 m. Ši funkcija prieinama tik televizorių modeliuose, kurie yra išleisti po 2013 m.
 • Įsitikinkite, kad televizorius prijungtas prie veikiančio „Wi-Fi“ tinklo.
 • Įsitikinkite, kad televizorius ir garso juosta prijungti prie to paties belaidžio maršrutizatoriaus / dažnio.

Kaip prijungti garso juostą prie „Wi-Fi“?

1 veiksmas. Garso juostos galinėje dalyje spustelėkite mygtuką „Source“ (šaltinis) arba nuotolinio valdymo pulte spustelėkite mygtuką „Source“ (šaltinis), kad pasirinktumėte „Wi-Fi“ režimą.

Kaip prijungti garso juostą prie „Wi-Fi“

Pastaba. 2016-2018 m. išleistų televizorių modeliuose, jei pasirinksite „Wi-Fi“ režimą, kai televizorius įjungtas, ekrane bus rodomas automatinio ryšio būdas.

2 veiksmas. Prijunkite mobilųjį įrenginį prie to paties „Wi-Fi“, prie kurio prijungtas televizorius.

3 veiksmas. Atsisiųskite „SmartThings“ programėlę į savo mobilųjį prietaisą.

Mobiliajame įrenginyje aktyvinus „SmartThings“ programėlę, ji automatiškai aptiks netoliese esančią „Samsung Soundbar“ garso sistemą ir atvers iškylantįjį registracijos langą. Jei langas neiškyla, pereikite prie 4 veiksmo.

„SmartThings“ programėlės pradžios ekranas „SmartThings“ programėlės pradžios ekranas

1 žingsnis. Įjunkite „Samsung Soundbar“ garso sistemą ir paleiskite „SmartThings“ programėlę.

„SmartThings“ programėlėje pasirinkta „Pridėti dabar“ „SmartThings“ programėlėje pasirinkta „Pridėti dabar“

2 žingsnis. Pasirodžius iškylančiajam langui palieskite Pridėti dabar.

„SmartThings“ programėlėje pasirinkta „Pradėti“ „SmartThings“ programėlėje pasirinkta „Pradėti“

3 žingsnis. Palieskite Pradėti.

„SmartThings“ programėlėje pasirinkta „Vieta“ ir „Kambarys“ „SmartThings“ programėlėje pasirinkta „Vieta“ ir „Kambarys“

4 žingsnis. Pasirinkite Vietą ir Kambarį savo „Samsung Soundbar“ garso sistemai. Palaukite, kol bus baigtas registracijos procesas.

4 veiksmas. Jei automatinė registracija nepavyko, garso juostą galite prijungti rankiniu būdu. Atidarykite „SmartThings“ programėlę savo mobiliajame prietaise ir palieskite piktogramą „Pridėti“ (+).

5 veiksmas. Palieskite „Device“ (įrenginys) - tai pirmoji ekrane rodoma parinktis.

Palieskite „Device“ (įrenginys) - tai pirmoji ekrane rodoma parinktis.

6 veiksmas. Palieskite AV ir pasirinkite garso juostos prekės ženklą: „Samsung“ arba „Samsung Harman Kardon“. Tada palieskite „Soundbar“ (pailgasis garsiakalbis).

7 veiksmas. Palieskite „Start“ (pradėti) ir pasirinkite vietą bei kambarį. Tada jūsų mobilusis įrenginys ieškos garso juostos ir prisijungs.

Palieskite „Start“ (pradėti) ir pasirinkite vietą bei kambarį. Tada jūsų mobilusis įrenginys ieškos garso juostos ir prisijungs

Pastaba. 

 •  „SmartThings“ programėlė palaiko tik po 2017 m. išleistas garso juostos, senesni garso juostų modeliai palaikomi naudojant „Multiroom“ programėlę.
 • „Wi-Fi“, naudojantis DPS kanalą, negali prijungti televizoriaus ir garso juostos.
 • Jei 5 Hz „Wi-Fi“ ryšys nėra sklandus, pabandykite naudoti 2,3 Hz dažnį.

Ką daryti televizoriui atsijungus nuo interneto?

Prijungus garso juostą prie televizoriaus, televizorius gali atsijungti nuo "Wi-Fi". Tokiu atveju vėl prisijunkite prie interneto naudodamiesi televizoriaus meniu. Prisijungimo metodas priklauso nuo televizoriaus modelio ir yra pateikiamas žemiau.

2017-2021 m. išleistiems televizoriams

 • Meniu (namelio piktograma nuotolinio valdymo pulte) > Nustatymai > Garsas > Garso išvestis > galite pasirinkti, kuriuos garsiakalbius naudoti televizoriaus garso išvesčiai.

2016 m. išleistiems televizoriams

 • Meniu > Nustatymai > Garsas > Pasirinkite garsiakalbį > galite pasirinkti, kuriuos garsiakalbius naudoti televizoriaus garso išvesčiai.

2015 m. išleistiems televizoriams

 • Meniu > Garsas > Garsiakalbių sąrašas > galite pasirinkti, kuriuos garsiakalbius naudoti televizoriaus garso išvesčiai.

2014 m. išleistiems televizoriams

 • Meniu Garsas > Garsiakalbio parametrai > TV garsiakalbis Multiroom Link

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“  technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Norėdami išsiųsti savo atsiliepimą, spustelėkite žemiau esantį mygtuką „Pateikti“.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus