Kaip šalinti QLED televizoriaus, kuris automatiškai padidina ir sumažina garsumą, triktis?

Į 2020 QLED 4K (išskyrus Q60) ir 8K modelius buvo įtraukta daugybė naujų funkcijų, be to, jie turi vadinamąjį garso jutiklį. Jeigu televizoriaus garsumas staigia pasikeičia, tai susiję su naująja garso jutiklio funkcija. Jeigu norite, galite šią funkciją įjungti arba išjungti.

Kam reikalingas garso jutiklis?

Garso jutiklis registruoja aplinkos garsus išmaniojo režimo aktyviojo balso stiprintuvo ir adaptyviojo garso+ funkcijoms. Šias funkcijas galima naudoti tik tada, kai garso jutiklis aktyvintas, o televizoriaus garsiakalbiai nustatyti kaip garso išvesties įrenginiai. Todėl patys galite nustatyti televizorių, kad jis nebedidintų ir nebemažintų garsumo, dviem būdais: išjungdami garso jutiklį arba išjungdami aktyvųjį balso stiprintuvą ir adaptyvųjį garsą+.

 

  • Garso jutiklio darbinė būsena

Aktyvusis balso stiprintuvas /

adaptyvu sis garsas+

(meniu)

Kairysis jungiklis
(televizoriaus apačioje)

Garso jutiklis

Įjungtas

Įjungtas

Veiks

Įjungtas 

Išjungtas

Neveiks

Išjungtas

Įjungtas 

Neveiks

Išjungtas

Išjungtas

Neveiks

1. Išjunkite garso jutiklio jungiklį

Garso jutiklį galite įjungti arba išjungti televizoriaus apačioje esančiu mygtuku. Esant įjungtam televizoriui stumkite mygtuką kairėn, kad garso jutiklį įjungtumėte, arba dešinėn, kad jį išjungtumėte. 

Garso jutiklio jungiklis.

Televizoriaus ekrane atsivers iškylantysis langas, kuriame galėsite patikrinti, ar garso jutiklis įjungtas, ar išjungtas.

Garso jutiklis įjungtas.

Pastaba. Garso jutiklio padėtis ir forma priklauso nuo konkretaus modelio. 

2. Išjunkite aktyvųjį balso stiprintuvą

Aktyvusis balso stiprintuvas analizuoja aplinkos triukšmą ir, priklausomai nuo triukšmo lygio, užtikrinta geriausią garsą; adaptyviojio garso+ funkcija užtikrina geriausią garso kokybę analizuodama televizoriaus žiūrėjimo erdvę ir turinio akustinius komponentus. Šios funkcijos sukurtos taip, kad pagerintų vaizdą, atpažindamos žiūrimą turinį, naudojimo įpročius ir televizorių supančią aplinką. Tačiau jeigu nenorite, kad automatinis garsumo reguliavimas būtų įjungtas, atlikite tolesnius veiksmus, kad jį išjungtumėte.

1 veiksmas. Eikite į „Nustatymai“.

Aktyviojo balso stiprintuvo išjungimas1.

2 veiksmas. Pasirinkite „Bendra“, tada pasirinkite „Išmaniojo režimo nustatymai“.

Aktyviojo balso stiprintuvo išjungimas2.

3 veiksmas. Pasirinkite „Išmanusis režimas“, kad išjungtumėte visas funkcijas arba pasirinktumėte individualias funkcijas, kurias norite išjungti.

Aktyviojo balso stiprintuvo išjungimas3.

Pastaba.

  • Pagal numatytąjį nustatymą aktyvusis balso stiprintuvas (meniu) yra išjungtas.
  • Įrenginio ekrano nuotraukos ir meniu anglų kalba pateikti tik kaip pavyzdžiai. Jūsų televizoriaus meniu gali būti ir lietuvių k.

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“ technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus