Kā mainīt ledusskapja durvju virzienu?

Lai ledusskapis darbotos efektīvi, ir svarīgi to novietot pareizajā vietā. Reizēm pat nepieciešams atvienot ledusskapja durvis vai mainīt to virzienu, lai iekārtu pārvietotu, salabotu vai veiktu kādas citas darbības. Skatiet tālāk sniegtos norādījumus. Ja nepieciešama papildu informācija, atrodiet lietotāja rokasgrāmatu vai sazinieties ar Samsung servisa centru.

Pirms procesa

Mainiet durvju virzienu.
 • Lai novērstu grīdas sabojāšanu, pirms jebkādu darbu veikšanas ieteicams parūpēties par grīdas aizsardzību (nolikt paklāju, dvieli, kasti u.tml.). 
 • Pirms durvju virziena maiņas procedūras atvienojiet ledusskapi no strāvas padeves un iztukšojiet tā saturu.
 • Pirms procedūras veikšanas atvienojiet ūdens padeves līniju.
 • Pirms iekārtas pievienošanas strāvas padevei, ja iespējams un to nosaka likums, jāveic elektriskās drošības pārbaude.

Piezīme. Ūdensvada atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no jūsu modeļa veida.

Piesardzības pasākumi

 • Ievērojiet piesardzību, lai procedūras laikā negūtu traumas.
 • Drošības apsvērumu dēļ iekārtas uzstādīšanas procesa laikā nepieciešamos darbus ieteicams veikt divām vai vairāk personām.
 • Samsung iesaka durvju virziena maiņu uzticēt tikai Samsung apstiprinātiem servisa speciālistiem. 
 • Iekārtas ražotāja garantija nesedz nekādus bojājumus, kas radušies, mainot durvju virzienu.

Nepieciešamie instrumenti (nav iekļauti)

 • Philips krustiņa skrūvgriezis
Philips krustiņa skrūvgriezis.
 • Plakana gala skrūvgriezis
Plakana gala skrūvgriezis.
 • 8 mm muciņu skrūvgriezis (skrūvēm)
Muciņu skrūvgriezis.
 • 5 mm sešstūra atslēga (eņģes dobumam)
Sešstūra atslēga.
 • 11 mm uzgriežņu atslēga
11 mm uzgriežņu atslēga.
 • Elektriskais urbis

Piezīme. Šie instrumenti netiek nodrošināti kopā ar ledusskapi.

 • Durvju vadu apvalks
Durvju vadu apvalks.
 • Durvju spraugas vāciņš
Durvju spraugas vāciņš.
 • Eņģes vāciņš
Eņģes vāciņš.
 • Augšējā eņģe
Augšējā eņģe.
 • Vidusdaļas eņģe
Vidusdaļas eņģe.
 • Apakšējā eņģe
Apakšējā eņģe.
 • Vāciņš / vāciņa kontrole
Vāciņš un vāciņa kontrole.

Durvju virziena maiņa

1. darbība. Izmantojot nelielu skrūvgriezi, atvienojiet eņģes vāciņu.

Atvienojiet eņģes vāciņu.

2. darbība. Noņemiet vadu apvalku un durvju vāciņu. Pēc tam atvienojiet korpusu un iekšpusē esošo vadu savienotāju.

Noņemiet vadu apvalku un durvju vāciņu.

3. darbība. Noskrūvējiet augšējās eņģes 2 skrūves.

4. darbība. Pēc tam noceliet ledusskapja durvis no vidusdaļas eņģes, uzmanīgi paceļot durvis taisni uz augšu.

Noceliet ledusskapja durvis no vidusdaļas eņģes.

Piezīme. Uzmanieties, lai durvju demontāžas laikā nenomestu tās.

5. darbība. Atvienojiet vidusdaļas eņģi, noskrūvējot tās skrūves ar Philips krustiņa skrūvgriezi.

Atvienojiet vidusdaļas eņģi.

Piezīme. Var atvērties saldētavas durvis, tāpēc pieturiet tās.

6. darbība. Noceliet saldētavas durvis no apakšējās eņģes, uzmanīgi paceļot durvis taisni uz augšu. 

Noceliet saldētavas durvis no apakšējās eņģes.

7. darbība. Uzmanīgi un drošā veidā nolieciet durvis zemē, lai nesabojātu tās. Nomainiet durvju augšmalas vāciņa pozīciju.

Nomainiet apakšējās eņģes pozīciju.

8. darbība. Durvju apakšā pārbaudiet sviras automātisko aizvērēju un skrūves, kas jāpārvieto.

9. darbība. Uzmanīgi samainiet kājiņas un nomainiet skrūves vāciņa pozīciju. 

Samainiet kājiņas un nomainiet pozīciju.

10. darbība. Nomainiet apakšējās eņģes un kājiņas pozīciju (no labās uz kreiso pusi).

11. darbība. Kad saldētavas durvis ir ievietotas vidusdaļas eņģē, piestipriniet apakšējo eņģi. 

12. darbība. Pieskrūvējiet vidusdaļas eņģi, izmantojot Philips krustiņa skrūvgriezi. 

Pieskrūvējiet vidusdaļas eņģi.

13. darbība. Samainiet durvju vadu tieši uz pretējo pusi. Pēc tam uzlieciet durvju vadu apvalku.

Samainiet durvju vadu uz pretējo pusi.

14. darbība. Paceliet ledusskapi stāvus pozīcijā.

15. darbība. Uzstādiet durvju spraugas vāciņu. Pēc tam nomainiet ledusskapja un saldētavas durvju blīvju pozīciju.

Uzstādiet durvju spraugas vāciņu.

16. darbība. Atvienojiet ledusskapja un saldētavas blīves un pievienojiet tās atpakaļ, pagriežot par 180°.

Atvienojiet ledusskapja un saldētavas blīves.

Piezīme. Pārbaudiet, vai durvju blīves ir pareizi uzstādītas. Pretējā gadījumā var rasties troksnis vai veidoties kondensāts, kas ietekmēs iekārtas darbību.

17. darbība. Ievietojiet augšējo eņģi, lai padarītu atveri nedaudz lielāku, un pēc tam izņemiet augšējo eņģi, lai uzstādītu ledusskapja durvis.

Izņemiet augšējo eņģi, lai uzstādītu ledusskapja durvis.

18. darbība. Pievienojiet atpakaļ vadu savienotāju un ievietojiet vadu. Ievietojiet durvju vadu apvalku ledusskapja durvju augšpusē un pēc tam iebīdiet to, lai pabeigtu montāžu. 

19. darbība. Uzstādiet vāciņa kontroli.

Uzstādiet vāciņa kontroli.

20. darbība. Aizveriet durvis. Pārbaudiet, vai durvis darbojas pareizi.

Aizveriet durvis.

Piezīme. Nepievienojiet ledusskapi strāvas padevei uzreiz pēc durvju uzstādīšanas procedūras; nogaidiet vismaz vienu stundu.

Paldies par jūsu atsauksmēm