Kā iestatīt ledusskapja temperatūru

Saldētavas temperatūras kontrole

Saldētavas temperatūru var iestatīt no -15 °C līdz -23 ºC atbilstoši jūsu vajadzībām. Temperatūras noklusējuma iestatījums ir -19 °C, un katru reizi, nospiežot pogu Saldēt, temperatūra mainās tālāk minētajā secībā un temperatūras indikators parāda atlasīto temperatūru.
 

-19 °C > -21 °C >- 23 °C > -15 °C > -17 °C

Lūdzam ņemt vērā: ik reizi, nospiežot pogu vadības panelī, atskan īss signāls.

Lai mainītu temperatūru, nospiediet pogu Saldētava

Pēc dažām sekundēm esošā saldētavas temperatūra tiek parādīta ekrānā, un šis skaitlis mainās, saldētavas temperatūrai pielāgojoties jaunajai atlasītajai temperatūrai.
 

Nospiediet pogu uz 3 sekundēm, lai aktivizētu funkciju Spēcīga saldēšana. Iedegas indikators Spēcīga saldēšana (sniegpārsla), un ledusskapis paātrina saldēšanas procesu. Šī funkcija var darboties līdz 50 stundām. Kad process Spēcīga saldēšana ir pabeigts (50 h), indikators Spēcīga saldēšana nodziest un saldētava automātiski atgriežas uz iepriekšējo temperatūras iestatījumu.

Lūdzam ņemt vērā: izmantojot šo funkciju, pieaug elektroenerģijas patēriņš. Atcerieties to izslēgt, ja tā nav nepieciešama, un iestatiet saldētavai sākotnējo temperatūras iestatījumu.

Lai deaktivizētu šo funkciju, nospiediet pogu Saldētava uz 3 sekundēm.

Aktivizēt opciju Spēcīga saldēšana

Ledusskapja temperatūras kontrole

Ledusskapja temperatūru var iestatīt no 7 °C līdz 1 ºC atbilstoši jūsu vajadzībām. Temperatūras noklusējuma iestatījums ir 3 °C, un katru reizi, nospiežot pogu Ledusskapis, temperatūra mainās tālāk minētajā secībā un temperatūras indikators parāda atlasīto temperatūru.
 

3 °C > 2 °C > 1 °C > 7 °C > 5 °C

Lūdzam ņemt vērā: ik reizi, nospiežot pogu vadības panelī, atskan īss signāls.

Lai mainītu temperatūru, nospiediet pogu Ledusskapis

Pēc dažām sekundēm esošā saldētavas temperatūra tiek parādīta ekrānā, un šis skaitlis mainās, ledusskapja temperatūrai pielāgojoties jaunajai atlasītajai temperatūrai.

Nospiediet pogu uz 3 sekundēm, lai aktivizētu funkciju Atvaļinājums. Iedegas atvaļinājuma indikators (savienots kabelis), un ledusskapis iestata temperatūru zem 17 °C, lai samazinātu patēriņu jūsu prombūtnes laikā. Tomēr saldētavas nodalījums paliek ieslēgts. 

Lūdzam ņemt vērā: atcerieties pirms funkcijas Atvaļinājums izmantošanas izņemt pārtiku no ledusskapja nodalījuma.

Funkcija Atvaļinājums tiek automātiski deaktivizēta, manuāli regulējot ledusskapja temperatūru, kamēr šī funkcija ir ieslēgta.

Aktivizēt funkciju Atvaļinājums

Paldies par jūsu atsauksmēm